nieuws

Transformatie nieuwe stijl in Rotterdam

Architectuur

Afgelopen donderdag (10/12) vond in de Van Nellefabriek het Transformatiecongres Rotterdam plaats. Verschillende sprekers blikten tijdens deze middag terug en vooruit naar de transformatieopgave voor Rotterdam. Met de presentatie van een nieuwe transformatie-aanpak daagde wethouder Ronald Schneider de bezoekers uit om vernieuwend na te gaan denken over leegstaand vastgoed.

Transformatie nieuwe stijl in Rotterdam

Tekst: Marieke Giele

Meer dan 300 bezoekers waren afgekomen op het Transformatiecongres Rotterdam. Tijdens deze middag vierden zij dat er al 300.000 vierkante meter aan leegstaande kantoren is getransformeerd. Hoewel er de afgelopen jaren veel is bereikt, groeit de leegstand echter nog steeds. Met de prikkelende titel ‘Dit is geen congres…’ worden de bezoekers dan ook uitgedaagd om anders te gaan kijken naar gebouwen en op deze manier een vervolgaanpak te creëren.

Convenant Aanpak Leegstand

Hilde Remøy, assistent-professor aan de TU Delft, trapt de middag af door terug te blikken op de resultaten van de afgelopen jaren. In 2011 stelden de Gemeente Rotterdam samen met marktpartijen het Convenant Aanpak Leegstand op, waarin zij onder andere de doelstelling vast legden om 200.000 vierkante meter leegstaand vastgoed te transformeren.

Dagvoorzitter Rob de Jong TransformatiecongreRotterdam 2015

Dagvoorzitter Rob de Jong (StratAct)

Vijf jaar later blijkt een groot aantal van deze doelstellingen te zijn bereikt. Er is zelfs 300.000 vierkante meter leegstaand vastgoed aangepakt en er meer getransformeerd dan nieuw gebouwd. Maar volgens Remøy is dit zeker nog geen succesverhaal: “Er komt steeds meer leegstand bij, dus de ambities moeten hoger liggen. Het is tijd voor een Convenant 2.0!”

Co-design

Rob de Jong (StratAct) pakt dit op door in te gaan op de nieuwe kansen voor Rotterdam. De stad doet het de laatste tijden goed in de lijstjes, dus er valt te concluderen dat het goed gaat met Rotterdam. Er zijn veel mooie gebouwen neergezet. Máár misschien is er wel iets te veel gebouwd in de stad.

De ontstane leegstand van kantoren en winkels is volgens De Jong op te vatten als een kans voor Rotterdam: “Leegstand is leuk, als je deze maar weer goed invult.” Daarom heeft hij samen met de gemeente een aanpak voor dit vastgoed ontwikkeld. Daarvoor gaan ze steeds meer uit van een gebiedsgerichte in plaats van gebouwgerichte aanpak.

Wethouder Ronald Schneider onderstreept dit verhaal met de presentatie van een nieuwe transformatie-aanpak voor kantoren en winkels. Schneider benadrukt dat het transformeren van vastgoed niet altijd even makkelijk bleek, maar dat er sinds de presentatie van het Convenant in 2011 al veel goede slagen zijn gemaakt. Daar zijn prachtige projecten uit naar voren gekomen, zoals hotels, scholen en woningen. Nu is het van belang om op nieuwe manieren om te gaan met de leegstand in Rotterdam en het onderwerp ‘Transformatie’ nog hoger op de agenda te zetten.

Robert Winkel Harm Tilman TransformatiecongresRotterdam 2015

Harm Tilman in gesprek met Robert Winkel

Veranderen en verbinden

Het Transformatiecongres Rotterdam vond plaats in Rotterdam. Hoewel de stad de afgelopen jaren al veel heeft bereikt op het gebied van transformatie, staan er nog veel kantoren en winkels leeg. Robert Winkel, partner bij Mei Architecten, en Emile Klep, directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, proberen hier op een vernieuwende manier naar te kijken.

Tijdens de inspiratiesessie over veranderen voert Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, een debat met Robert Winkel. Het is volgens Winkel van groot belang dat architecten kunnen meepraten over geld. Volgens hem zit er in dit kader echter ook een revolutie aan te komen.

Winkel meent dat Rotterdam een lange geschiedenis kent van grote bouwprojecten, waarbij samenwerking altijd een belangrijk aspect bleek te zijn. Dit kan uitgebuit worden om nieuwe verbindingen tot stand te brengen. De architect noemt daarvoor het voorbeeld van de ondernemers op de Westblaak. Door als een team op te treden is er een eenheid ontstaan en kunnen eigenaren hun strategieën op elkaar afstemmen.

Het is voor architecten van belang dat zij goed luisteren naar de wensen van de consumenten. Zij zijn de laatste veertig jaar alleen maar mondiger geworden en hebben allemaal hun eigen wensen. Architecten kunnen hier met slimme concepten op inspelen door elke consument een unieke woning aan te bieden. Dit illustreert Winkel met het te realiseren project voor de Fenixloodsen van Mei Architecten. Zij ontwikkelde een open plattegrond waar alle consumenten hun eigen woning in kunnen kiezen.

EmileKlep

Emile Klep

Verbinden

Thomas van Belzen, journalist voor Cobouw, daagt in de inspiratiesessie over verbinden Emile Klep uit om een visie te tonen voor de toekomst van de stad. Volgens Klep is Rotterdam in korte tijd van de slechte lijstjes op de goede lijstjes terecht gekomen. Het is nu van belang om door te pakken en ervoor te zorgen dat het over vijf jaar nog beter gaat.

Het is volgens Klep echter een probleem dat er nog steeds 20 procent van het vastgoed leegstaat. Dit betekent dat de potentiele activiteiten voor deze locaties nu ergens anders plaatsvinden. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen door mensen bij elkaar te brengen en op deze manier nieuwe initiatieven tot stand te brengen.

Architecten kunnen daarvoor bij zichzelf nagaan wat zij zelf kunnen bijdragen. Met hun passie voor ontwerpen kunnen zij de kwaliteiten van de stad versterken. Klep hoopt dat dit uiteindelijk alleen maar meer creatieve mensen naar Rotterdam trekt.

Ronnie van Overgoor Transformatiecongres Rotterdam

Ronnie Overgoor was eind vorige eeuw, directeur van één van de grootste internet bureaus van Nederland,

Reageer op dit artikel