nieuws

Woontorens met vijftig bouwlagen in nieuwe Amsterdamse buurt

Architectuur

Eind 2017 moet de bouw beginnen van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. De nieuwbouwwijk krijgt minimaal 3000 woningen en 50.000 vierkante meter aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Ook zoekt de stad nog naar ‘een oogbepalend cultureel gebouw’.

Woontorens met vijftig bouwlagen in nieuwe Amsterdamse buurt

De Sluisbuurt ligt aan het eind van het oostelijke IJ en is een van de laatste grote woningbouwlocaties aan het IJ die ook nabij de binnenstad liggen. In december 2014 had het stadsbestuur de buurt al aangewezen als versnellingslocatie voor woningbouw. De komende maanden zal het stadsbestuur een globaal stedebouwkundig programma opstellen, inclusief aangepaste grondexploitatie en bouwenveloppen. Deze plannen vormen de basis voor een medio 2016 te nemen investeringsbesluit.

Van toren tot zelfboow

De Sluisbuurt moet een grootstedelijk karakter krijgen met een hoge dichtheid van woontorens met vijf tot maar liefst vijftig woonlagen. Amsterdam wil echter een grote diversiteit aan woningen met ook ruimte voor grondgebonden woningen en zelfbouwwoningen op kleine en grote kavels. Het woningprogramma van ongeveer 300.000 vierkante meter verdeelt Amsterdam onder in 30 procent sociale huurwoningen, 35 procent huurwoningen in de vrije sector 35 procent koopwoningen. Vanaf 2020 moeten alle woningen volgens het Bouwbesluit energieneutraal worden opgeleverd, zodat het grootste deel van de Sluisbuurt klimaatneutraal wordt.

Wijkvoorzieningen 

De hoofdstad wil 50.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak voor wijkvoorzieningen uittrekken, te weten 20.000 vierkante meter aan basisscholen, een middelbare school, kinderopvang en naschoolse opvang, 20.000 vierkante meter voor een instelling voor hoger onderwijs en 10.000 vierkante meter aan commerciële voorzieningen, waaronder een wijkwinkelcentrum van 2500 vierkante meter met een grote supermarkt en zorginstellingen. Eind 2018 begint pas de bouw van de eerste onderwijsgebouwen. Bovendien denkt het stadsbestuur aan een hotel als een van de hoogteaccenten.

Theater of museum

Ook staat Amsterdam open voor een oogbepalend cultureel gebouw op de kop van de Sluisbuurt, zoals filmmuseum Eye een landmark is voor Overhoeks in Amsterdam-Noord. Amsterdam denkt daarbij aan een theater of museum.

Om voldoende waterberging te maken wordt binnen de wijk nieuw oppervlaktewater aangelegd. Ook wordt het maaiveld aanzienlijk opgehoogd.

Crisis

Het vorige gemeentecollege stopte de al in 2005 gemaakte plannen voor de Sluisbuurt vanwege de woningmarktcrisis in 2010 in de ijskast. Destijds had Amsterdam al 87 miljoen euro aan kosten gemaakt. Om de locatie bouwrijp te maken is nog eens 48,7 miljoen euro nodig. Extra geld is nodig voor onder andere de bouw van kademuren, het aanleggen van grachten en/of havens, het opspuiten van extra zand en de aanleg van een fietsbrug. Amsterdam rekent in de Sluisbuurt op 137,2 miljoen euro aan grondopbrengsten. Binnen acht tot tien jaar moet de nieuwe woonwijk dan zijn opgeleverd.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel