nieuws

Render Ster van de Week – Onderzoeksgebouw Biomedische Wetenschappen Leuven

Architectuur

Deze week gaat onze Render Ster naar het ontwerpteam van Wiegerinck, LOW-architecten en Royal HaskoningDHV voor het ontwerp van het nieuwe laboratoriumgebouw van de KU Leuven. Het no-nonsense ontwerp beantwoordt aan de primaire doelstelling, hoogwaardig onderzoek, van de opdrachtgever.

Render Ster van de Week – Onderzoeksgebouw Biomedische Wetenschappen Leuven

De KU Leuven heeft Wiegerinck samen met LOW-architecten en Royal HaskoningDHV gevraagd voor de realisatie van een nieuw laboratoriumgebouw op de campus Gasthuisberg in Leuven. Het nieuwe universitaire onderzoeksgebouw wordt in de toekomst gebruikt door onderzoekers en studenten van de groep biomedische wetenschappen.

Wiegerinck_KU_Leuven_Render_Ster 

Wiegerinck_KU_Leuven_Render_Ster 

Het programma in het ruim 13.000 m2 tellende bouwvolume omvat kantoren, laboratoria en ontmoetingsruimtes. Het nieuwe volume wordt door bruggen verbonden met de bestaande onderzoeksgebouwen van de KU Leuven op de Health Science Campus Gasthuisberg waar ook het universitaire ziekenhuis is gevestigd.

Campus Gasthuisberg ligt ingesloten door de snelweg Lummen-Leuven en de ringweg rond Leuven. Het is sinds decennia de groeipool binnen de Universitaire Ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. De campus is gebouwd tegen de helling als een relatieve laagbouw in rastervorm waarbij zonlicht maximaal de gebouwen binnen kan dringen.

Wiegerinck_KU_Leuven_Render_Ster 

De campus biedt ruimte aan zorg (UZ Leuven), Onderwijs (KU Leuven en diverse hogescholen) en bedrijfsleven. Het stedebouwkundige masterplan van AWG architecten biedt ruimte aan deze gebruikers in de vorm van de vier ‘kamers’ van een hart. De vier kwadranten zijn ‘Ziekenhuis’, ‘Onderwijs’, ‘Onderzoek’ en ‘Medico-Sociale Functies’. De nieuwbouw komt in het onderzoekskwadrant te liggen. De bouwenvelop is bepaald door het stedenbouwkundig masterplan.

De plattegrond is ontstaan op gronden van rationalisatie: een modulaire structuur van twee laboratoriumstroken en een kantoorzone worden gescheiden door een gangstructuur. Met als uitgangspunt dat een labo- en kantoorgebouw baat heeft bij een zo flexibel mogelijke indeling, zijn net die elementen die vaak de flexibiliteit in grote mate inperken, buiten het gebouw geplaatst. Trapkernen en technische schachten zijn langs de gevel gepositioneerd ten voordele van planvrijheid.

De aanpak voor de gebouwschil is no-nonsense. De verschillende gevels hebben een verschillende uitwerking in functie van hun oriëntatie. De zuidgevel is voorzien van een gevelscherm in strekmetaal over het gehele geveloppervlak waardoor het felle zonlicht in de kantoren wordt getemperd. De noordgevel daarentegen is klassiek opgevat. Hier overheerst een ritmische raamindeling. De laboratoria, die zich aan deze noordzijde bevinden, hebben geen baat ramen tot op vloerniveau. Een opstand is hier zelfs wenselijk ten behoeve van een optimale en 100% flexibele indeling. De komende tijd wordt het gebouwontwerp verder uitgewerkt in nauw overleg met opdrachtgever, gebruikers en de stedenbouwkundig supervisor voor de Health Science Campus, AWG Architecten.

Het gebouw wordt ontwikkeld volgens het incubatorprincipe; bij ontwerp is nog niet geweten welke onderzoeksgroepen en welke laboratoria hun intrek zullen nemen. In eerste instantie worden gesloten ruwbouw, centrale technieken en de afwerking van de gemeenschappelijke delen uitgewerkt. Pas in tweede fase zullen de effectieve eindgebruikers in het project ingebracht worden.

De wens van de KU Leuven is om een flexibel en makkelijk aanpasbaar gebouw te realiseren. Daarnaast wisselen de onderzoeken, apparatuur en opstellingen snel en het ontwerp wordt dusdanig opgezet dat men eenvoudig aanpassingen kan doen in de ruimten. Dit betekent onder meer dat gekozen wordt voor een robuuste opzet van de constructie waarbij elke indeling en vloerbelasting van apparatuur nog goed mogelijk is. De hoofdstructuur van de installaties wordt in de gangen uniform en met enige overmaat uitgelegd, en kennen een plug-and-play opzet. Alle benodigde technische voorzieningen worden initieel tot bij de ruimte aangebracht. Bij- en verplaatsen van zuurkasten, nieuwe en andere apparatuur is zonder meer mogelijk omdat alle voorzieningen overal in het gebouw voldoende aanwezig zijn.

De bedoeling is dit jaar nog de stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en in 2016 te starten met de realisatie. In 2018 wordt het nieuwe onderzoeksgebouw in gebruik genomen.

Projectdata

Programma: Onderzoeksgebouw biomedische wetenschappen
Opdrachtgever gebruiker: KU Leuven
Ontwerpteam: Wiegerinck samen met LOW-architecten en Royal HaskoningDHV
Medewerkers Roy Pype, Hans Beekhoven, Jordy Graafland Tim Loeters, Martijn van Bentum, Tom Vlemingh Adviseurs: LOW-architecten, Royal HaskoningDHV
Visualiatie Wiegerinck, LOW-architecten
Start ontwerp 2015
Oplevering 2018
Oppervlakte 13.250 m²
Organisatievorm Total Engineering

Reageer op dit artikel