nieuws

Wederopbouwarchitect Peter Sigmond overleden

Architectuur

Op 16 augustus is op 83 jarige leeftijd architect Peter Sigmond overleden in zijn woonplaats Weert. Dit bericht komt kort na het bericht van het overlijden van Leo de Bever. ‘Met het verscheiden van beide architecten’, zo schrijft Jo Coenen in een In Memoriam, ‘verliest Nederland twee pioniers van de naoorlogse wederopbouw en het daarmee samenhangende vooruitgangsoptimismie.’

Wederopbouwarchitect Peter Sigmond overleden

Na zijn opleiding in Budapest vluchtte hij naar Londen, waar hij werkte bij het beroemde architectenechtpaar Peter en Alison Smithson. In 1956 vertrok hij naar Nederland en kreeg een baan bij het bureau van Prof. Holt. In 1961, dus nog voor hij 30 jaar oud was, kreeg hij een belangrijke rol in het ontwerp voor de Van Arskerk in Haarlem en in Heerlen mocht hij het Clara College realiseren.

 Peter Sigmond overleden

Maar ook in kleinere projecten toonde hij zijn ambitie met bijzondere composities van zichtlijnen, licht, ruimte en detaillering. Van zijn hand zijn o.a. villa Goessen in Maastricht, Atelier Hermans in Nuth en de protestantse kerk De Ark in Landgraaf.

 Peter Sigmond overleden

Na zijn afscheid bij AGS vervolgde hij vanaf de jaren 80 zijn carrière als zelfstandig architect met winkelcentra, appartementengebouwen en theaters in heel Nederland, Tsjechië en Duitsland.

De erkenning voor zijn werk kwam pas recent door diverse lezingen, de voorbereiding voor een biografie, de erkenning van Villa Goessen en de Pastoor Van Arskerk als Rijksmonument en het opnemen van Vrieheide in de Atlas van de Wederopbouw.

 Peter Sigmond overleden 

In Memoriam door Jo Coenen:

“Peter Sigmond kwam letterlijk van ver. Hij werd geboren in Boedapest en streek vanuit Engeland uiteindelijk in Limburg neer. De invloed van zijn afkomst, gevolgde studies en ervaringen weerklinken in het oeuvre waarvan verrassend veel in de regio Parkstad is terechtgekomen. Peter Sigmond was zijn tijd vooruit. Een prachtig voorbeeld daarvan is de wijk Vrieheide in Heerlen, waarover hij tijdens de Big Bang van IBA Parkstad in april van dit jaar nog met veel bevlogenheid sprak.

Met het verscheiden van Leo de Bever en Peter Sigmond verliest Nederland, buiten markante en aimabele persoonlijkheden, ook twee pioniers van de naoorlogse wederopbouw en het daarmee samenhangende vooruitgangsoptimisme. Zij zijn erin geslaagd de geest van hun tijd in architectuur te vangen. Daarbij stond de wisselwerking tussen mens en maatschappij altijd centraal. Ze wilden de wereld beter maken. Met bewonderingswaardige ijver hebben ze zich tot op gezegende leeftijd van hun taak gekweten.

Voor mij zijn deze mensen van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkelingsgang van mijn eigen architectonische en stedenbouwkundige vocabulaire. Met beiden had ik een hechte band en veel respect. Als curator van IBA Parkstad kan ik stellen dat deze twee architecten opereerden in een dynamische gedachtewereld die als inspiratiebron ook voor de ontwikkeling van de regio Parkstad Limburg van groot belang is. Ze geloofden in de toekomst en gaven vorm aan een veranderend tijdsgewricht.”

 Lees meer over het leven van Peter Sigmond in een biografie die bureau 2architecten schreef over deze voor Nederland zo belangrijke architect.

Bron: 2architecten

 

Reageer op dit artikel