nieuws

Levende bomen als kolommen in een tijdelijk hotel

Architectuur

Een boom als kolom. En een gebouw dat op en tussen bomen steunt, zonder verbindingsmiddelen en zonder die bomen te beschadigen. Dat is mogelijk, als je ontwerpend bouwt met de natuur.

Niet alleen ín de natuur bouwen, maar met gebruikmaking ervan. Daarnaar streeft architect Alex van de Beld van ALBSurroundings. Onlangs realiseerde hij een tijdelijk natuurhotel op het terrein van het Leeuwarder festival Welcome to the Village, in het kader van het initiatief DORP waarin mensen zoeken naar oplossingen voor de duurzame uitdagingen rond festivals. “Een prachtig platform om experimenten verder te brengen”, vindt Van de Beld.

Alex van de Beld 

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad en dan komen er veel bezoekers die graag willen overnachtten op een bijzondere plek in de stad. Eén van de mogelijkheden ligt dan in recreatiegebied de Groene Ster, waar dit proefhotel is gebouwd.

Precieze antwoorden

Van de Beld: “Bouwen in de stadsnatuur gaat over aandacht en zorgvuldigheid. Duurzaamheid is in een stroomversnelling gekomen en we worden overspoeld door regels en nog meer regels. Maar intussen is het belangrijk om in specifieke gebieden met heel precieze antwoorden te komen. Dit is een eerste oefening in het bouwen met zo min mogelijk toevoegingen en verbindingsmiddelen. Het gebouw blijft letterlijk los van zijn omgeving. Maar het heeft wel een heel precieze vorm in die omgeving. Het zal zich ontwikkelen als een exact antwoord voor wat je wilt op die plek.”

Stapelen 

Duurzaamheid zal zich volgens Van de Beld meer en meer moeten gaan bezighouden met iets dat kan worden losgemaakt en hergebruikt. “Hier hebben we heel concreet ruw materiaal gestapeld, met nul restafval, en een zo klein mogelijke aantasting van het bouwmateriaal. Dat willen we verder gaan helpen. We hebben nog twee jaar om vervolghotels te maken voordat we in 2018 echt moeten draaien.”

Zelfdragend 

Het bouwwerk wordt al bouwend ontworpen. Of al ontwerpend gebouwd. Van de Beld streeft ernaar om met de toevallig beschikbare materialen zo licht mogelijk te bouwen. Dat wil hier zeggen: licht in gewicht. Daarom zijn de bomen benut als natuurlijke kolommen. Daarbij is de constructie zelfdragend: de bomen worden niet beschadigd.

“Afhankelijk van de configuratie van de bomen, zal de vorm en constructie van het hotel veranderen. Het is een letterlijke symbiose tussen wat de natuur biedt en wat mens er met zijn materiaalkeus aan toe kan voegen.”

Aha-momenten 

Het bouwen was best uitdagend, met name door de zelf-opgelegde spelregels. Zo weinig mogelijk verbindingsmiddelen, geen restafval, werken met het materiaal dat er was, en dan in een korte tijd… Daarbij was de korte tijd volgens Van de Beld misschien nog wel het meest uitdagend.

“Bij een dergelijke manier van bouwen zorgt elke balk die je plaatst voor een aha-moment in de constructie. En elke balk roept een spannende nieuwe vraag op. Elke beslissing doet mee in het beter maken van het geheel. Het groeit het onder je handen en iedereen die meebouwt, kan zijn bijdrage leveren. Door iets wat hij voorstelt, of ziet… Ook mensen die nog nooit met dit soort dingen in aanraking zijn geweest, blijken dan ineens talenten in zich te hebben waarvan ze niet wisten dat ze het in zich hadden. Het is een oefening van sensitiviteit naar de eigengemaakte omgeving toe. En daar zouden we nog wel eens heel veel aan kunnen hebben, want duurzaamheid begint bij bewustzijn.”

Compleet hotel 

Bedoeling is om in 2018 een compleet hotel te bouwen op deze manier, van materiaal dat toevallig voorhanden komt, en met een scala aan binnen-buitenvarianten. De bezoeker kan dan bijvoorbeeld kiezen om op een dek te slapen onder de blote hemel, juist onder een dak, of in een rondom afgeschermde ruimte. “Daarbij is het dan nog wel de vraag of je een volledig geïsoleerde kamer moet realiseren met RC-waarde 6”, aldus Van de Beld. “Waar ik geen voorstander van ben. Misschien kan je namelijk wel een veel genuanceerdere en slimmere oplossing bedenken om energiezuinig te bouwen. Bijvoorbeeld met gebruikmaking van zonne-energie. Het is de bedoeling om slimme antwoorden te zoeken op vragen die straks aan de orde komen.”

Meedoen

Dit najaar beginnen Van de Beld en de zijnen alweer verder te denken over de volgende editie en het volgende hotel. Iedereen die een idee heeft of anderszins mee wil doen, kan zich melden via alex@albsurroundings.com. 

 

Reageer op dit artikel