nieuws

Omgeving Laan van NOI wordt campus veiligheidscluster

Architectuur

Het stationsgebied van Laan van NOI in Den Haag moet een campus worden voor bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van veiligheid. De komende jaren investeert de gemeente daartoe 9 miljard euro in het gebied. Ook verandert de naam van het station in ‘Den Haag Beatrixkwartier’.

Omgeving Laan van NOI wordt campus veiligheidscluster

De naam ‘Laan van Nieuw Oost Indië’ zal bij veel architecten hetzelfde belletje doen rinkelen: ‘ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Herman Hertzberger’. Dit opvallende gebouw met zijn zestien achthoekige kantoortorens in 1990 opgeleverd en in 2005 gerenoveerd. Nu de overheid moet indikken, wordt een nieuwe bestemming voor het gebouw gezocht. Vorig jaar werd het aangemeld bij Transformatieplein. Mede dankzij de veelbelovende presentatie van De Zwarte Hond besloot de gemeente dat het een haalbare kaart was om het gebied verder te ontwikkelen.

Het gebied tussen het station en het voormalig ministerie van SZW wordt verkeersluw gemaakt, zo meldt de nieuwe nota van uitgangspunten. Er komt meer ruimte voor voetgangers. Om levendigheid in het gebied brengen wordt de plint van Hertzbergers gebouw bovendien alvast aangepakt: het Rijksvastgoedbedrijf maakt delen geschikt voor de komst van onder andere meer horecavoorzieningen en winkeltjes.

De gemeente wil voorts een betere aansluiting creëren met de rest van het Beatrixkwartier. Zo worden de looproutes van het station naar het Beatrixkwartier verbeterd bij de Wilhelmina van Pruisenweg en de Schenkkade.

Nu al is The Hague Security Delta het grootste kenniscluster in Nederland op het gebied van veiligheid. De ambitie is uit te groeien tot een Security Campus waar bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen samenkomen.

An het eind van dit jaar moeten de voorlopige ontwerpen voor het station en de buitenruimte klaar zijn. In het 2e kwartaal van 2016 starten de werkzaamheden. Omwonenden ( vertegenwoordigd in wijkberaad Bezuidenhout) zijn uitgebreid geïnformeerd en worden ook de komende tijd betrokken bij de planvorming.

 

 

Reageer op dit artikel