nieuws

Miljoen woningen nodig

Architectuur

Nederland moet tot 2040 een miljoen nieuwe woningen bouwen om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. Nieuwe bouwlocaties, ook groene, buiten de steden zijn hard nodig.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de omvangrijke studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de verwachte investeringen tot 2040 in de gebouwde omgeving. Naast de nieuwbouw die toegevoegd wordt aan de woningvoorraad, moeten jaarlijks ruim 20.000 woningen worden vervangen. 

Randstad in de knel

Alleen al in de Randstad komen er de komende 25 jaar 500.00 huishoudens bij.  “Waar moeten die mensen straks wonen?”, vraagt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland zich af. “Alleen in voormalige kantoren? Dat is bij lange na niet genoeg. 500.000 Huishoudens is evenveel woningen als er nu in Amsterdam staan!”

Omdat de processen lang duren, moeten gemeenten en provincies volgens Verhagen haast maken met het aanwijzen van extra bouwlocaties. “Het probleem van het crisisdenken speelt nog bij alle steden, ook buiten de Randstad. Een paar cijfers hierbij: ruim 80% van alle nieuwbouw zou ‘binnenstedelijk’ moeten plaatsvinden. Maar uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er tot 2040 in Noord-Holland ruimte gevonden moet worden voor ruim 300.000 woningen; in Utrecht moeten er 200.000 woningen bij. Dat gaat binnenstedelijk niet lukken. De bouwplannen die er nu liggen, schieten te kort. En laten we ons daarbij realiseren dat niet elk plan ook daadwerkelijk tot bouwen leidt.”

Ook directeur Taco van Hoek zegt in een interview met Cobouw dat transformatie de vraag lang niet kan opvangen. “Er staat veel leeg, maar wat leegstaat kan maar voor een zeer bescheiden deel in de woningvraag voorzien. Het gaat om maximaal 50.000 woningen, dat is 5 procent van de behoefte. En dan zul je nog echt wel je best moeten doen om dat te realiseren. Je praat dan over een jaar uitbreidingsbehoefte.” 

Ruimtelijke regie gezocht

“De urgentie is groot”, vindt Verhagen. “Wanneer we niet snel op zoek gaan naar extra nieuwbouwlocaties, zal de Randstad dichtslibben en bovendien onbetaalbaar worden. Dat wil je niet. De Randstad blijft mensen uit het hele land trekken, zoals provinciesteden in hun regio’s ook. Er moet tot 2040 nog een miljoen woningen bijgebouwd worden, grotendeels in het westen van het land. Dat gaat niet op de kleine locaties die daar nu voor aangewezen zijn.

“We moeten zorgen voor de woonomgeving van de toekomst, ook in kwalitatieve zin. Met meer groen en water in de stad, met meer duurzame woonruimte en nieuwe natuur daar net buiten. Begin daar nu mee, dat is mijn oproep aan gemeente- en provinciebestuurders, aan ontwikkelaars en corporaties maar ook aan de minister van IenM. En zorg voor ruimtelijke regie. Het slechtste wat kan gebeuren, is dat de plannen enorm vertraagd worden omdat iedere bestuurslaag de ander in de wielen rijdt. Bestuurlijke drukte dus.”

Reageer op dit artikel