nieuws

Gezocht: oplossingen Londense woningnood

Architectuur

New Londen Architecture heeft in samenwerking met B&W van Londen een internationale wedstrijd gelanceerd waarin suggesties worden gezocht om de woningnood in de stad aan te pakken. De sluitingstermijn van de prijsvraag is 7 augustus aanstaande.

Gezocht: oplossingen Londense woningnood

De woningnood in Londen duurt al meer dan 20 jaar en zal alleen maar verergeren, tenzij, zo zeggen de uitschrijvers,we innovatieve ideeën kunnen implementeren die bijdragen aan het verbeteren van de snelheid, omvang en kwaliteit in het aanbod van woningen. Helaas is geen ‘one size fitts all’ oplossing om het tekort weg te werken.

Inschrijven kan door iedereen die is betrokken in alle sectoren van de gebouwde omgeving, vragen zoals hoe plannen we de stad, hoe passen we binnenstedelijk bouwen toe en hoe overweeg je waar mensen willen wonen en werken. Inzendingen kunnen planning, financiering, bouw, inkoop, ontwerp en/of producten betreffen. Het doel van de wedstrijd is om echte, leverbare oplossingen voor de Londense huisvesting in te sturen.

Dringend wordt gevraagd om uit het buitenland ideeën in te sturen zodat een goed begrip ontstaat van de specifieke behoeften van Londen. Partnerschappen tussen internationale studio’s en lokale praktijken worden met deze wedstrijd ook aangemoedigd om in te sturen.

De prijsvraag vormt de ruggengraat van de New Londen Architecture Insight Study op 17 december. Alle inzendingen zijn vanaf 15 oktober in de galerie van de NLA in The Building Centre te zien.

Meer informatie

Reageer op dit artikel