nieuws

Uitbreiding Biesbosch MuseumEiland sluit aan bij het landschap

Architectuur

Studio Marco Vermeulen ontwierp de uitgebreide renovatie van het Biesbosch Museum in Werkendam. Het bestaande gebouw is volledig vernieuwd en uitgebreid met een bezoekerscentrum en een horecavoorziening met terras. Na negen maanden van verbouwen gaat het museum op 27 juni weer open voor het publiek.

Uitbreiding Biesbosch MuseumEiland sluit aan bij het landschap

De Biesbosch heeft sinds haar ontstaan in 1421 constant te maken met veranderingen. Het open water kreeg te maken met menselijke ingrepen en veranderde uiteindelijk in een cultuurlandschap. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier wordt momenteel het land juist weer teruggegeven aan het water.


Het ontstaan van de Biesbosch (Beeld: Studio Joyce Langezaal)

Rijkswaterstaat selecteerde hiervoor 39 strategisch gelegen locaties, waar het water meer ruimte krijgt. Eén van de sleutelprojecten van Ruimte voor de Rivier is de ontpoldering van de Noordwaard, een voormalige landbouwpolder van 4450 hectare bij Werkendam. Door de dijken aan de rivierzijde gedeeltelijk af te graven, kan de Nieuwe Merwade bij hoogwater sneller naar zee stromen.

Uitnodigende uitbreiding

Door de ontpoldering van de Noordwaard is het Biesbosch Museum op een eiland komen te liggen. Om het museum goed aan te laten sluiten bij de nieuwe omgeving, besloot de directie over te gaan tot een grootse renovatie. Studio Marco Vermeulen kreeg de opdracht het gebouw uit 1994 te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.


Het oorspronkelijke gebouw had een gesloten gevel, waardoor er weinig aansluiting was met het omliggende landschap. Om dit te verbeteren ontwierp het bureau een lichte en uitnodigende uitbreiding aan de zuidwestkant van het gebouw. Deze nieuwe vleugel heeft enorme raampartijen, die het gebouw openen naar het landschap.

Groen dak

Op de daken van het bestaande en het nieuwe gebouw groeit gras. Dit zorgt ervoor dat de verschillende gebouwen als één geheel worden ervaren en dit geheel zich weer voegt in het omringende landschap. Tevens is het groene dak begaanbaar voor bezoekers. Vanaf hier hebben zij een mooi uitzicht op Nationaal Park De Biesbosch.


Het nieuwe Bieschbosch MuseumEiland vertelt in zeven paviljoens over het ontstaan van het zoetwatergetijdengebied en hoe dit in de loop der tijden is omgevormd tot het huidige recreatiegebied. Daarnaast kunnen recreërende voorbijgangers hier genieten van de omgeving in de nieuwe horecagelegenheid.

Na de opening op 27 juni zal het eiland verder ontwikkeld worden. De aanleg van een ondiepe kreek moet variërende waterstanden in het gebied mogelijk maken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een rijke flora en fauna in het park. 


  

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel