nieuws

Vlaanderen wil toch een nieuwe Bouwmeester

Architectuur

“Vlaanderen gaat dan toch voor één Bouwmeester, weliswaar gesteund door een adviesraad. Hij komt zelfs rechtstreeks onder de voogdij van de minister-president,” meldt Geert Sels in De Standaard. Dit wordt volgens de Belgische site Architectura.be bevestigd door het kabinet van Vlaams minister-president Bourgeois.

Vlaanderen wil toch een nieuwe Bouwmeester

“Net als Elvis blijft de Vlaamse Bouwmeester bestaan. Dat is een terugkeer naar de situatie voor het regeerakkoord. Daarin stond dat de Bouwmeester zou worden vervangen door een expert-college, gekozen door het middenveld. De Vlaamse regering keert dus op haar stappen terug en houdt rekening met een brede rondvraag in de bouwwereld”, meldt De Standaard. De krant baseert zich op een breed gedragen intern document in regeringskringen.

Iets meer in het gelid

Volgens de krant krijgt de Bouwmeester een onafhankelijke positie, “maar zijn vrijheid wordt hier en daar wel aangepast. Hij zal toch iets meer in het gelid moeten lopen van zowel de brede sector als van de overheid.”
“De regering vond dat de Bouwmeester meer een ‘people­ manager’ moet worden dan hij in het verleden is geweest. Hij moet er zich rekenschap van geven dat hij deel uitmaakt van de Vlaamse overheid en dient zich daar ook naar te gedragen. Die attitude heeft voorrang op inhoudelijke competenties. Blijkbaar ging de vrijheid die de vorige Bouwmeester zich toe-eigende om zich te mengen in het publieke debat een stapje te ver.”

Groep als klankbord

Binnen die beperkingen blijft de Bouwmeester wel aan het hoofd van de organisatie staan. Er komt wel degelijk een expertgroep, maar die staat ten dienste van hem. Het is geen permanent orgaan; de groep komt enkele keren per jaar samen. De groep geeft advies en is beschikbaar als klankbord.
De derde pijler van de werking is het Team Vlaamse Bouwmeester, waar de kennis en expertise samen zijn gebracht. Dat ondergaat een kleine wijziging: het deel ‘kunst in opdracht’, over kunst in de openbare ruimte, wordt eruit gelicht en gaat deel uitmaken van het Cultuurdepartement.

 

Begeleider

Het akkoord van de Vlaamse regering houdt rekening met alle strekkingen binnen de bouwsector. De meer theoretische richting heeft de onafhankelijkheid in de wacht gesleept die ze wou. Naar de bouwers zelf, die kritiek hadden op de toekenning van opdrachten, is evenzeer geluisterd. Op hun vraag wordt de Bouwmeester meer een begeleider dan een beslisser. Hij moet expliciet de prijs-kwaliteitsverhouding laten gelden bij publieke gebouwen.

Lees verder bij de bron: Architectura.be

 

Reageer op dit artikel