nieuws

Natuurlijke nieuwe duinen voor Kustwerk Katwijk

Architectuur

In Katwijk is onlangs een kersvers nieuw duingebied opgeleverd. De voormalige vissersplaats, die voorheen zou zijn verzwolgen bij een serieus hoge zee, ligt nu veilig achter een dijk-in-duin. Okra Landschapsarchitecten droeg zorg voor de inrichting van het gebied, dat natuurlijk oogt, maar feitelijk nauwgezet is uitgekiend.

Door Maartje Henket 

Geen duin te hoog, in de nieuwe afscheiding tussen Katwijk en haar strand. De bewoners en toeristen van het plaatsje, waren altijd gewend dat ze in hun zwembroek de boulevard konden oversteken om zo de zee in te springen. Dat kan nu niet meer, want om Katwijk zelf en een deel van de randstad te beschermen tegen overstromingen, is een zeewering ingericht.

  

Om deze zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor een dijk-in-duinconstructie, zoals eerder toegepast bij Noordwijk. Tussen dijk en boulevard ligt, ook verscholen onder het duin, een parkeergarage van 500 meter lang die plaats biedt aan 468 auto’s. De auto-ingangen bevinden zich aan beide kopse kanten – zorgvuldig gepositioneerd tegenover zijstraten van de boulevard. Voor voetgangers zijn er vijf reguliere stijgpunten gecreëerd en een aantal nooduitgangen.

De reguliere uitgangen ogen als duinen, maar dan half doorsneden door een gevel van glas. De nooduitgangen hebben de vorm van cortenstalen hubjes in het landschap.

Projectarchitect Bart Dijk van Okra: “De referentie is wel een natuurlijk duinlandschap, maar de natuurlijke vorm van duinen strookt niet met de andere randvoorwaarden, zoals de beperkte hoogte, het feit dat we in verband met het gewicht niet te veel zand bovenop de parkeergarage konden aanbrengen, en de wens om op gezette plekken stijgpunten en overgangen te creëren.

  

“We hebben dus niet een kloon kunnen maken van een natuurlijk duin. Maar we hebben wel samen met ecoloog en duinexpert Kees Vertegaal gezorgd voor een fatsoenlijke maat van de glooiing en logische plekken voor duin en pan. Ook hebben we gekeken hoe duinen ontstaan en hoe ze zich houden en ontwikkelen in de wind. Dus we hebben geprobeerd om het landschap nu al zo te maken dat het zo blijft.”

Alles is uitgewerkt en uitgetekend in een 3D-model en vervolgens in profiel geschoven door bulldozers en kranen met gps en dergelijke aan boord. “Wel spectaculair”, vindt Dijk. “Die hebben gps sensoren op de giek of schuiver en software aan boord die het 3D model kan relateren aan de positie van de bak van de kraan. Zo krijgt de bestuurder exacte informatie over waar hij zijn lading moet lossen.”

Voordat het hele project begon, is de zaadhoudende vegetatielaag van het oude duin afgegraven en opgeslagen in een depot. Aan het eind van het traject is deze kruidige laag met zeedistels en zeeraket verdeeld over het nieuwe duin, zodat er meteen duinkruiden opkwamen. Uiteraard zijn de duinen ook ingeplant met helm, maar door de kruiden ontstaat sneller een gevarieerde duinvegetatie. 

 

“Het meest bijzondere aan dit project is echter dat het een 2 kilometer lange, smalle strook is met daarin de kustversterking, een parkeergarage en een aantrekkelijk recreatief landschap. Samen met de eisen van de bevolking, was dat een behoorlijke puzzel. Ontwerpen op een postzegel. En dat heeft alleen kunnen slagen doordat de ontwerpers steeds nauw in contact stonden. Je houdt in feite elkaars hand vast. Als Arcadis bijvoorbeeld iets veranderde aan de dijk, moest Royal Haskoning de parkeergarage aanpassen en wij het landschap. Bij elke wijziging moet je dus altijd aan alle drie denken. Zo hebben we alle drie gewerkt en alleen zo hebben we onze eisen en wensen kunnen verenigen tot één plan. Dat was behoorlijk spannend want er moesten best wat bruggen geslecht worden, maar het is gelukt. En dat is misschien wel het meest bijzondere aan dit project.”

Reageer op dit artikel