nieuws

Agendatip – Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte

Architectuur

Op 25 april organiseert Architectuur Lokaal de ‘Atlas op tournee’ naar Almere en Lelystad, de groeikernen uit de jaren 70. Deze zogenaamde nieuwe steden hebben nu te maken met minder groei dan voorzien. Tijdens de tocht worden twee Atlas-onderzoeken naast gehouden om te kijken of er iets valt te leren uit de geschiedenis voor de huidige opgaven.

Agendatip – Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte

Almere en Lelystad behoren tot de 19 plaatsen die in de jaren ’70 zijn aangewezen als groeikernen met als doel om de groei van de nabijgelegen steden op te vangen. De groeikernen, inmiddels middelgrote steden, worden nu ‘nieuwe steden’ genoemd. Een aantal van deze nieuwe steden heeft met problemen te maken die volgens ‘Atlas nieuwe steden. De verstedelijking van de groeikernen’ terug te voeren zijn op hun gemeenschappelijke geschiedenis. Volgens deze Atlas biedt alleen een positieve omgang met het eigen verleden een perspectief voor de toekomst van de nieuwe stad. Valt er iets te leren uit de geschiedenis, wat bruikbaar kan zijn voor de huidige opgaven? De Atlas nieuwe steden, van Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio, Ries van der Wouden, is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoeksopdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

In 2014 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met TU Delft de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ van Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte. Centraal staat hierin de vraag: ‘Waarom zien onze steden eruit zoals ze eruitzien?’ De Atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe de steden zich hebben ontwikkeld. Groei en krimp van de 35 grootste steden wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. De Atlas is ook bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidsmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden.

Tentoonstelling

Onderdeel van het programma ‘Atlas op tournee’ is de tentoonstelling ‘Verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling’. In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas bezoekt. De tentoonstelling is op 25 april te zien in de Schouwburg Almere en van 28 april t/m 18 mei in Museum Nieuw Land in Lelystad.

Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte maakt onderdeel uit van het programma ‘Atlas op tournee’: een reeks bijeenkomsten in combinatie met een reizende tentoonstelling dat Architectuur Lokaal op verzoek van de RCE organiseert samen met lokale architectuurcentra. Op deze tournee worden stedelijke opgaven in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, Hengelo en Utrecht onder de loep genomen door vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties, stedenbouwkundigen, architecten en bewoners.

Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte, 25 april 2015, 12:00 – 17:30, Schouwburg, Almere. Voor informatie en aanmelden: info@stichtingals.com. Deelname is gratis. Dit programma is een co-produktie van Stichting Architectuur Landschap en Stedenbouw Lelystad (ALS), Kunstlinie/Schouwburg Almere en Steunpunt Archeologie en Jonge Monumenten (SAM) 

 

 

Reageer op dit artikel