nieuws

Voorstellen indienen voor SURF

Architectuur

Consortia kunnen tot 16 april hun SURF-projectvoorstel indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het doel van het SURF (Smart Urban Region of the Future) is door kennisontwikkeling bijdragen aan het oplossen van stedelijke vraagstukken. De inzendtermijn sluit op 16 april.

Voorstellen indienen voor SURF

 

 

 

In 2014 hebben de departementen van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tezamen met NWO en Platform31 het initiatief genomen tot het programma SURF. De initiatiefnemers brengen 15 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2020.

De ambitie is om in het SURF- programma een brede, duurzame kennisbasis te ontwikkelen die innovaties mogelijk maakt en die Nederland in staat stelt om toekomstige vraagstukken op het terrein van stedelijk/regionale ontwikkeling het hoofd te bieden door te komen tot handelingsperspectieven voor beleidsmakers en bestuurders. Centraal staat de identificatie van het onbenutte potentieel van steden en regio’s om zo de werk- en leefkwaliteit van mensen en bedrijven in steden te verbeteren zonder de vanzelfsprekende en comfortabele wind mee van (economische) groei.

Het onderzoek leidt tot begrip waarom sommige steden het goed doen en andere minder. Waarom bijvoorbeeld is de sociale keerzijde van de economische triumph of the city vaak niet ver weg? En welke beleidsinstrumenten dragen bij aan vitale en weerbare steden – zowel de bestaande als mogelijk te ontwikkelen nieuwe beleidsinstrumenten? En wat is effectief bestuur? Kennisontwikkeling en kennisverspreiding beogen de ontwikkeling van stedelijke regio’s in Nederland in internationaal competitief perspectief te agenderen.

Aanvragen kunnen ingediend worden door consortia bestaande uit academische onderzoekers en niet-universitaire partners.

Meer informatie

Reageer op dit artikel