nieuws

DUS Architects onderzoekt de nieuwe woningbouwcoöperatie

Architectuur

Gisteren zijn in het kader van ‘Publieke ruimte – publieke zaak’ drie onderzoeken gepresenteerd over de versterking van het publieke domein. Eén van deze onderzoeken was van DUS Architects en beschrijft de nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. Deze zoektocht heeft de publicatie WoonCoöp, een pleidooi voor nieuwe organisatievormen voor ons wonen, opgeleverd.

DUS Architects onderzoekt de nieuwe woningbouwcoöperatie

 

Waar honderd jaar geleden de woningbouwcorporaties hun hoogtijdagen hadden, zijn diezelfde organisaties nu juist slecht in het nieuws. Door de grote groei zijn de organisaties hun grondbeginselen uit het oog verloren. Daardoor is er geen sprake meer van een democratische controle door de leden, economische participatie door de leden en aandacht voor de gemeenschap.

Zeven principes
Deze gang van zaken was voor DUS Architects aanleiding om onderzoek te doen naar een nieuwe woningbouwcorporatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de uitgebreide publicatie ‘WoonCoöp – beschrijving van een zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie’. Dit moet uitnodigen tot een gesprek over de woningcorporatie van de eenentwintigste eeuw.

Het onderzoek begint bij het ontstaan van de woningcorporaties tijdens de Industriële Revolutie. In 1844 werd in Manchester door veertien pioniers de grondbeginselen voor een corporatieve samenwerking vastgesteld. Deze zeven principes gelden in de huidige tijd nog steeds als uitgangspunt voor woningbouwcorporaties:
1. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
2. Vrijwillig en open lidmaatschap
3. Democratische controle door leden
4. Economische participatie door leden
5. Autonomie en onafhankelijkheid
6. Corporatie tussen corporaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

 

WoonCoöp
Tegenwoordig komen er steeds meer tegenbewegingen op, die zoeken naar een nieuwe manier om aan deze grondbeginselen te kunnen voldoen. DUS Architects presenteert in het onderzoek enkele hulpmiddelen die kunnen helpen bij het opzetten van een nieuwe woningbouwcorporatie. Op deze manier kunnen starters op de woningmarkt samen investeren in een blok, straat en wijk.

De publicatie bevat ook enkele vragenlijsten die de starters inzicht geeft in de eigen wensen en bijpassende mogelijkheden. Daarnaast zijn een huishoudboekje en statuten toegevoegd die helpen met het opzetten van de woningcorporatie. DUS Architects sluit af met de oproep aan geïnteresseerden en zichzelf om het corporatieve denken te gebruiken in een pilotproject waarin ze een WoonCoöp willen oprichten.

Actie abonnement de Architect

Welke toekomst zie jij weggelegd voor de woningbouwcorporaties in Nederland? 

Reageer op dit artikel