nieuws

CityLab010 vervangt Rotterdams Stadsinitiatief

Architectuur

Het Stadsinitiatief van Rotterdam gaat in 2015 verder onder de naam CityLab010. De opzet blijft bijna hetzelfde, er wordt gezocht naar ideeën en initatieven van Rotterdammers. Het verschil zit in de opgave, ditmaal dienen maatschappelijke vraagstukken te worden aangepakt. B&W wil hiermee de Rotterdammers meer zeggenschap geven over hun stad. Voor het ‘laboratorium voor maatschappelijke innovatie’ is 3,35 miljoen euro beschikbaar.

 

Vanaf april tot eind 2015 kunnen Rotterdammers hun ideeën indienen. Per thema is er een maximum bedrag beschikbaar. Voor veiligheid is dat € 300.000, voor buitenruimte € 600.000, economie € 260.000, werkgelegenheid € 650.000, duurzaamheid en mobiliteit € 440.000, kansrijke wijken € 150.000, onderwijs/leraren € 500.000 en voor sport en cultuur € 450.000.

In april doet het college stadsbreed een oproep om met ideeën te komen. CityLab010 initiatieven moeten innovatief en maatschappelijke relevant zijn, geen winstoogmerk of primair commercieel belang hebben en na een startbijdrage op eigen benen kunnen staan. Tot eind 2015 kunnen Rotterdammers nieuwe initiatieven kenbaar maken. Twee keer per jaar beoordeelt het college de nieuwe voorstellen.

In het voorjaar lanceert de gemeente een digitale innovatiemarkt voor Rotterdammers (initiatiefnemer, sponsor, financier, kennislevernacier of ambassadeur) die vanuit verschillende rollen willen bijdragen aan de stad. Elke Rotterdammer kan op dit digitale platform meehelpen gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande ideeën aan te scherpen.

Naast deze digitale innovatiemarkt organiseert de gemeente dit jaar twee keer een fysieke innovatiemarkt voor alle betrokkenen. De eerste fysieke innovatiemarkt staat in juni gepland, de tweede in november. Tijdens deze bijeenkomsten staan de tot dan toe bekende ideeën en initiatieven centraal.

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel