nieuws

Gemeenten spelen te vaak voor ontwikkelaar

Architectuur

‘Kennis en kunde van private partijen wordt onvoldoende benut bij de ontwikkeling van nieuwe centra. Gemeenten houden zelf projecten in de hand en houden bij voorkeur de private partijen buiten de deur in de planvormingsfase’. Dat schrijft Pieter van der Heijde in zijn proefschrift Nieuwe Centra van Nederland, waarop hij onlangs is gepromoveerd.

 

In zijn onderzoek Nieuwe centra in Nederland; het krachtenspel in de arena van de stedelijke ontwikkeling, stelt Pieter van der Heijde dat gemeenten naar maximale inkomsten uit grondverkoop streven door functies met hoge grondopbrengsten als winkels en kantoren te plannen in nieuwe centra. Ook worden metrages gemaximaliseerd. Tegelijkertijd worden ontwikkelingen tegengehouden van functies die een bedreiging vormen voor de al aanwezige binnenstad. Dat heeft dan weer negatieve effecten op de kwaliteit van de nieuwe centra.

 

Planning

Van der Heijde, directeur van Bureau Stedelijke Planning, keek in zijn onderzoek naar de planning van nieuwe centra als het centrum van Leidsche Rijn, Nieuwe Laakhaven Den Haag en Centrum Leyweg in Den Haag. Opvallend daarbij is dat gemeenten doelbewust de markt niet betrekt bij de planvorming. De gemeente bepaalt de locatie, de stedenbouwkundige opzet en het vastgoedprogramma. Zoals gezegd, uit welbegrepen eigenbelang.

Het heeft ook alles te maken met de crisistijd. In perioden met grote marktruimten lopen de belangen van gemeente en markt parallel. Beide hebben belang bij vergroten van het vastgoedprogramma. Lokale overheden genereren daarmee optimale inkomsten uit de grond en private partijen halen meer winst binnen.

 

In tijden van crisis worden de belangen echter tegengesteld. Voor gemeenten blijft maximalisatie van de grondopbrengsten en dus hoge vastgoedprogramma’s aantrekkelijk. Voor private partijen nemen de afzetrisico’s toe waardoor zij liever een wat kleiner programma zien. Gemeenten houden de markt echter wel vaak aan de al jaren afgesproken metrages waardoor er voor de leegstand gebouwd gaat worden.

Lees meer op Cobouw


Het boek ‘Nieuwe centra in Nederland; het krachtenspel in de arena van de stedelijke ontwikkeling’ is te bestellen door een email te sturen naar amsterdam@stedplan.nl

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel