nieuws

Essay Nieuwe bouwcultuur

Architectuur

Frits van Dongen trad eind vorig jaar onverwacht terug als Rijksbouwmeester. Het interview dat de Architect een dag voor zijn terugtreden afnam, werd door het Atelier Rijksbouwmeester op het laatste moment ingetrokken. Voor het terugtreden werkte Van Dongen aan een essay over de Nieuwe Bouwcultuur. Als hommage aan de opgestapte bouwmeester publiceert de Architect dit essay, waarin de gedroomde contouren van deze bouwcultuur worden geschetst.

In zijn essay pleit Van Dongen voor de ontwikkeling van veerkrachtige, aantrekkelijke en economisch sterke steden met een maximale diversiteit en een grote mate van klimaatbestendigheid. Renovatie, herbestemming en transformatie van het bestaande hebben een cruciaal aandeel in deze opgave, tezamen met nieuwe woningtypologieën die flexibel inspelen op de veranderende vraag van de toekomst.

In deze nieuwe stedelijke opgave vraagt Van Dongen om nieuwe methoden, nieuw vakmanschap en een heroriëntatie op de Nederlandse bouwtraditie.”Laten we met elkaar, en ik spreek hierbij iedereen aan die is betrokken bij het vormgeven van de gebouwde leefomgeving, beseffen dat we uiteindelijk werken aan fijne, leefbare buurten en een mooier, duurzamer, socialer en economisch goed presterend Nederland.”

Wat vind jij van de visie van Frits van Dongen? Laat je reactie hieronder achter!

Het essay is te lezen in de Architect, nummer 9, 2014/2015

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel