nieuws

Verbeter de bloemkoolwijk

Architectuur

LOLA landscape architects, WE architecten en René Kuiken Urbanism deden samen ontwerpend onderzoek naar Spijkenisse Zuidwest. Voor het programma ‘Oog voor de buurt’ van Atelier Rijksbouwmeester deden de bureaus een ontwerpvoorstel mogelijke ingrepen in het stadsdeel. Doel is om de fysieke omgeving en het imago van de bloemkoolwijken te verbeteren.

Verbeter de bloemkoolwijk

Het stadsdeel Zuidwest in Spijkenisse bestaat uit typische bloemkoolwijken uit de jaren tachtig. De in totaal 17.000 bewoners beoordelen hun wijk niet slecht, maar het ‘buurtgevoel’ neemt af en de sociale problematiek neemt toe. In het kader van het programma ‘Oog voor de buurt’ van Atelier Rijksbouwmeester zijn LOLA landscape architects, WE architecten en René Kuiken Urbanism vlak voor de zomer begonnen aan een analyse en onderzoek voor het stadsdeel. Uiteindelijk hebben de bureaus dit uitgewerkt in een ontwerpvoorstel.

Kansenkaart
In eerste instantie begonnen de bureaus aan het project door een analyse te maken van de verschillende problemen in de wijken. “Daarbij kwamen we echter tot de conclusie dat het beter is om datgene wat al goed is te benutten, dan een wijk vanuit problemen te bekijken. Zonder af te doen aan de vaak individuele problemen die er zijn, is dit geen probleemwijk. Een plan dat alleen problemen oplost leek ons dus niet op zijn plaats. We raakten er van overtuigd dat het beter is een nieuw perspectief te bieden, iets wat enthousiasme kan losmaken en nieuwe positieve energie kan aanwakkeren”, aldus Brigitta van Weeren van LOLA landscape architects.

Tijdens buurtbijeenkomsten en op straat vroegen de architecten bewoners om hun favoriete plek in de wijk aan te geven en de grote en kleine kansen van de wijk te benoemen. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteindelijk samengebracht in een kansenkaart, die de bureaus als handvat gebruiken om de kwaliteiten van de wijk te kunnen versterken. “Een aanpak die zeker aan te raden is voor dergelijke projecten in andere bloemkoolwijken,” aldus Van Weeren.

  

Pluspark
Op de kansenkaart zijn duidelijk drie kansrijke plekken te zien: het winkelcentrum De Akkers, Park Braband en de polder Het Ommeland. Met drie ontwerpvoorstellen spelen de bureaus in op deze uitkomst, waarbij de verbinding van deze plekken centraal staat. Zij stellen voor om de kansrijke gebieden fysiek met elkaar te verbinden door middel van een Pluspark van twee lange assen die elkaar kruisen.

“Voor dit Pluspark maken wij gebruik van de bestaande groenstructuur. Deze ligt nu als een soort restruimte tussen de verschillende buurten en speelde nooit een grote rol in sociaal opzicht. Ingrepen die eerder in deze ruimte zijn gedaan, hebben zich vooral op het vergroten van de veiligheid gericht. Ruimte voor sociale interactie was altijd tussen de woningen gedacht, op de woonerven, maar doordat sociale netwerken steeds minder plaatsgebonden zijn, is het niet langer vanzelfsprekend dat dit hier gebeurt. De groenstructuur is nog niet ‘geclaimd’ en beidt dus plek voor nieuwe gemeenschapsverbanden.
Met minimale ingrepen wordt een eerste stap gezet,” geeft Van Weeren aan. Een nieuw wandelpad verbindt park Braband met de polder en Matta Clark-achtige zichtlijnen brengt de versnipperde ruimte op twee lijnen met elkaar in visueel verband. Een nieuw wandelpad verbindt park Braband met de polder en Matta Clark-achtige zichtlijnen brengt de versnipperde ruimte op twee lijnen met elkaar in visueel verband.

Om het Pluspark daadwerkelijk te activeren, komt op de kruising van de twee assen een pilotproject. Tijdens een verkiezing kunnen de bewoners stemmen wat hier zal komen. De bureaus doen daarvoor drie voorstellen, een speellandschap, een klassiek buurtpark of een botanische tuin.   

De ontwerpvoorstellen van de drie bureaus zijn bij de gemeente Spijkenisse goed ontvangen. De korte termijningrepen van het pad en de zichtlijn zullen worden uitgevoerd en er wordt gekeken of een uitvoering van het pilotproject mogelijk is.  

Reageer op dit artikel