nieuws

EGM renoveert Centraal Militair Hospitaal Utrecht

Architectuur

In een niet-openbare Europese aanbesteding is EGM architecten uit 16 inschrijvingen geselecteerd het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht te verbouwen en uit te breiden. Het CMH bevindt zich in Utrecht op het universiteitsterrein ‘De Uithof’. Het gebouw, dat destijds ook door EGM werd ontworpen, stamt uit 1991 en is via tweeloopbruggen verbonden met het UMC Utrecht.

EGM renoveert Centraal Militair Hospitaal Utrecht

Het UMC Utrecht is direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project en is feitelijk de opdrachtgever. Het Ministerie van Defensie, waar het CMH onderdeel van uitmaakt, werkt momenteel aan de ontwikkeling van de nieuwe Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). Specifieke onderdelen van het DGO vinden hun plaats in het CMH waaronder de Militaire Bloedbank, de Dienst Tandheelkunde Defensie, een groot aantal poliklinieken en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).

Het is de taak van EGM om die veranderende bedrijfsvoering van het CMH te faciliteren binnen de renovatie en de uitbreiding die nu is gepland. Zo krijgt de entree een herkenbaar uiterlijk, wordt het centrale wachtgebied aangepakt en krijgt het MGGZ een eigen plek binnen het ziekenhuis. 

Volgens het persbericht van EGM was de reden voor de selectie onder andere de ideeën op het gebied van Healing Environment en Life Cycle Cost. “Het voorgelegde plan van aanpak was concreet en wekte vertrouwen als het gaat om kosten versus kwaliteit. Daarnaast  bevat het een flexibele toekomstvisie waarbij multifunctionaliteit belangrijk is. Dit plan van aanpak wordt nu verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp.”

Het huidige CMH heeft een bruto oppervlakte van 16.000 m². Een groot deel  van het gebouw wordt in de komende vier jaar gerenoveerd en uitgebreid. Begin 2015 start het ontwerptraject, waarvoor een jaar is uitgetrokken.

 

Reageer op dit artikel