nieuws

College Rijksadviseurs adviseert beste bod bij leegstaand vastgoed

Architectuur

Bij het afstoten van de 3,5 miljoen vierkante meter aan Rijksgebouwen moeten niet alleen economische afwegingen (het hoogste bod), maar ook maatschappelijke doelstellingen (beste bod) worden meegewogen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een advies dat het gisteren uitbracht aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst).

College Rijksadviseurs adviseert beste bod bij leegstaand vastgoed

 

 

Het College wijst op de zorgplicht van de overheid voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Deze opgave van het leegstaand vastgoed moet vanuit een publieke verantwoordelijkheid en in nauwe samenwerking met de lokale partijen worden vormgeven. Het afstoten van vastgoed is nodig vanwege de krimpende overheidsorganisatie. Dit vastgoed komt echter vrij in een markt die al veel leegstand kent.

In het advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ bepleit het College een verkoopstrategie die is geënt op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI-)methode. Deze maakt het mogelijk maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren en beleidsdoelen van het Rijk te realiseren. Het College pleit ervoor deze ‘Beste Bod-benadering’ verder operationeel te maken.

Bij rijksgebouwen op minder goede locaties is het verstandig om niet tot verkoop maar tot herontwikkeling of transformatie over te gaan. De actieve ontwikkeling van een nieuw gebruik van het gebouw voorkomt extra druk op de lokale vastgoedmarkt en een neerwaartse spiraal in het gebied. Voor leegstaande panden zonder toekomstperspectief is sloop volgens het College onafwendbaar. Alleen zo kan de verdere verloedering en waardedaling van een pand en de omgeving worden voorkomen.

Eric Luiten, rijksadviseur Landschap en Water, bood het advies gisteren aan tijdens een bijeenkomst waarop de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn advies ‘Vrijkomend vastgoed’ presenteerde. Beide adviezen sluiten goed op elkaar aan. Minister Blok gaf in een eerste reactie te kennen dat de beide adviezen hem helpen om de verkoop- en transformatieopgave beter te laten verlopen. ‘In de combinatie van durf, creativiteit en een goede samenwerking met lokale spelers liggen kansen voor de realisatie van maatschappelijke doelen’, aldus Blok.

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel