nieuws

Leegkomend Rijksvastgoed – Julianakazerne is rendabele business case

Architectuur

De Julianakazerne in Den Haag is een van de rijksvastgoedobjecten die op de nominatie staat om verkocht te worden. Tijdens PROVADA toonde Ton Bons van Renium adviseurs welke transformatiemogelijkheden het defensiegebouw heeft. Op uitnodiging van het RijksVastgoedBedrijf (RVB) lichtte hij in september samen met Evert Jan Bronda de plannen nader toe.

Leegkomend Rijksvastgoed – Julianakazerne is rendabele business case

“Op PROVADA presenteerden we twee mogelijke transformatiescenario’s: zorgappartementen of een hotel. Beide zijn mogelijk, We hebben de herbestemming van de Julianakazerne naar een hotelfunctie verder onderzocht, aangezien de transformatie naar een hotel vanaf de start een rendabele business case is”,  vertelt Ton Bons.”

 Visie Renium Provada Julianakazerne Den Haag Bestaande situatie

Cijfers

De cijfers die Bons samen met Evert Jan Bronda van Draaijer+partners aan het Rijksvastgoedbedrijf presenteerden waren goed onderbouwd. “Met 140 hotelkamers, 2.500 vierkante meter zaalruimte, en ruimte voor welness, kan het hotel een jaaromzet van 5,4 miljoen euro generen. We hebben een gebruiker als partner gecommiteerd. De Odyssey Hotel Group is een van de merken uit de Marriott collectie. Mede daardoor kunnen we concrete cijfers tonen die niet alleen uit gaan van de investeringkosten, maar waarin ook de meerjarige onderhouds- en exploitatiekosten zijn meegenomen”,  aldus Bronda.

Visie Renium Provada Julianakazerne Den Haag 

Ruimte voor hospitality

Gesprekken tussen Renium adviseurs en de gemeente Den Haag wezen uit dat er ruimte is voor een nieuw hotel in Den Haag. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Bons: “Er geldt een beperking voor hotels in de hofstad. Er is echter één uitzondering en dat is wanneer een partij met internationale allure en een sterk eigen boekingssysteem interesse toont om zich te vestigen. De Oddyssey Hotel Group voldoet met het door haar vertegenwoordigde merk daaraan en kan nieuwe bezoekers naar Den Haag trekken. ”

 Visie Renium Provada Julianakazerne Den Haag

Visie Renium Provada Julianakazerne Den Haag

Ligging

De ligging lijkt ideaal voor een hospitality functie en een klein buurtonderzoek toonde aan dat er voldoende draagvlak bij omwonenden is. “De kazerne ligt prachtig, nabij de internationale zone, tussen Huis ten Bosch en Clingendael én op loopafstand van het duingebied. Maar de locatie herbergt ook een historisch object waar we ons nog niet over hebben gebogen. Op het terrein ligt de bunker van Seyss Inquart. De vraag is: wat wil de overheid met deze schuilplaats? Historisch gezien is het een beladen bouwwerk, maar misschien wel wenselijk om te behouden. Daarnaast is het fysiek moeilijk verwijderbaar. Als de bunker tot de opgave gaat behoren, dan buigen we ons daar graag over.”

Vervolg

Het RVB en de gemeente zijn nu aan zet om het gebouw medio 2015 planologisch klaar te maken voor transformatie.” 

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel