nieuws

Keynote lezing Riek Bakker, winnaar ARC14 Oeuvre Award

Architectuur

Riek Bakker nam tijdens de feestelijke prijsuitreiking van de ARC14 Awards de Oeuvreprijs in ontvangst voor haar blijvende bijdrage aan de gebouwde omgeving. De jury, bij monde van voorzitter Henk Ovink, prees vooral het feit dat de stedebouwkundige het ontwerp centraal stelt bij stedelijke ontwikkelingen. Aansluitend gaf Bakker een inspirerende lezing.

Keynote lezing Riek Bakker, winnaar ARC14 Oeuvre Award

 

Riek Bakker, stedebouwkundige en directeur van Riek Bakker Advies, ontving gisteren de ARC14 Oeuvre Award. Juryvoorzitter Henk Ovink overhandigde haar de prijs met de woorden: “Ontwerp zit in je hart en in je hoofd en in je handen. Je hebt het echt verdiend.” De jury looft Riek Bakker om de manier waarop zij complexe bestuurlijke processen los kan trekken en tegelijkertijd het ontwerp voorop blijft stellen. “Op deze manier willen we het ontwerp promoten onder het grote publiek,” sprak Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect.

Eenzame hoogte
In haar keynote lezing geeft Riek Bakker aan dat zij werkelijk geraakt is door de grote erkenning die ze van de jury krijgt. De laatste tijd heeft ze steeds meer het idee dat ze op eenzame hoogte aan het werk is. Niet omdat ze zichzelf als uniek ziet binnen haar vakgebied, maar “omdat er tegenwoordig een klimaat heerst waarin er minder begrip is voor de manier van werken die ik in mijn loopbaan heb ontwikkeld”.

De stijl van Riek Bakker kenmerkt zich altijd door het creëren van een krachtig plan en een hecht team. Het beste moet in iedereen naar boven komen, want de plannen moeten lang mee: “Ik ben iemand die de touwtjes stevig in handen neemt en het doel duidelijk voor ogen houdt. Maar ik ben ook altijd op zoek naar uitvindingen die toepasbaar oftewel werkelijk te realiseren zijn”.

Pionier
Al op jonge leeftijd wist de winnares van de Oeuvre Award dat het met haar niet mocht misgaan. Toen ze twaalf jaar oud was, overleed haar vader en ze was zich erg bewust van het feit dat niemand haar zou komen redden als ze zou mislukken. “Als gevolg daarvan ben ik een pionier geworden. Niet alleen in het vakgebied maar ook daarbuiten,” vertelt Bakker.

Riek Bakker werd stedebouwkundige en was als Directeur Stadsontwikkeling verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Kop van Zuid: “Een kolossaal project van lange adem, waar alles bij elkaar kwam.” Ze stelde de inhoud daarbij altijd voorop, maar het proces volgt in één adem erna. Dit complexe spel met enorme belangen van verschillende partijen, gaf haar een erg verantwoordelijk gevoel.

Integraal blijven werken
Voor de toekomst ziet Bakker in dat het vakgebied zich zal moeten aanpassen. De steden blijven groeien, terwijl het platteland wordt verlaten. Dit zijn vraagstukken waar ontwerpers zich mee bezig moeten gaan houden. Het is daarvoor van belang dat deze opgaven integraal worden aangepakt. “Doe je vak goed. Zet een goed ontwerp centraal en investeer in teamwork,” eindigt Bakker haar keynote lezing.

Reageer op dit artikel