nieuws

De Nieuwe Ooster wint Gouden Piramide 2014

Architectuur

Begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam is bekroond met de Gouden Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap. Directeur Marie-Louise Meuris van De Nieuwe Ooster ontving de prijs uit handen van minister Bussemaker voor de meerjarige restauratie van het park en de gebouwen. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

De Nieuwe Ooster wint Gouden Piramide 2014

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats en crematorium in Amsterdam, waarvan het eerste deel in 1889 is aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect Leonard Springer. In 2001 werd begonnen met een omvangrijke restauratie en vernieuwing, die in 2014 grotendeels is voltooid. Cruciaal bij de planontwikkeling was het ontwerp waarmee Karres en Brands landschapsarchitecten de prijsvraag wonnen voor een nieuw asbestemmingsgebied.

 Asbestemmingsgebied de Nieuwe Ooster begraafplaats en crematorium Foto: Studio Hagens.

Streepjescode
In dat ontwerp lag ook een visie voor het hele gebied besloten, waarbij het meest recente deel van De Nieuwe Ooster was aangewezen voor nieuwe ontwikkelingen. Naar analogie van een ‘streepjescode’ werd deze zone opgedeeld in evenwijdige stroken die ruimte bieden aan de meest uiteenlopende manieren om overledenen te gedenken. Ook het entreegebied is flink onder handen genomen; hier lag de nadruk op het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit. Latere toevoegingen zijn verwijderd en de uit 1939 daterende aula is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuw crematorium. 


Islamitisch bewassingspaviljoen de Nieuwe Ooster, een ontwerp van Atelier PUUUR. Foto: Teo Krijgsman

Vasthoudend

Het juryrapport schreef: “De restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster laten zien hoe belangrijk het kan zijn als een vastberaden opdrachtgever visionaire ontwerpers ertoe brengt uit een opgave te halen wat erin zit. (…) Gedurende de vele jaren die het proces omspant, bleef [directeur] Meuris een opdrachtgever die vasthoudend was als dat nodig was, en tegelijk ontvankelijk op momenten dat zich kansen voordeden. (…) Visie, vasthoudendheid, maar ook ‘het zich niet laten opsluiten in een blauwdruk’. Het zijn ingrediënten die van de restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster een prestatie van formaat hebben gemaakt.”


Het jurybezoek. Foto Saskia Voest.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten.

 
De trofee.

Reageer op dit artikel