nieuws

BNA: herstel zet niet door

Architectuur

Het voorzichtige herstel van de architectenbranche uit de tweede helft van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 stagneert. De verwachtingen van architectenbureaus voor 2015 zijn daarom zeer voorzichtig. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2014, die de BNA onder haar leden heeft gehouden.

BNA: herstel zet niet door

De aanvankelijk positievere verwachtingen voor 2014 zijn bij veel architectenbureaus maar ten dele uitgekomen. De werkvoorraad bedraagt eind 2014 gemiddeld 3,5 maanden. In april was dat nog 3,6 maanden, een jaar geleden 3,3 maanden. Van een duidelijke groei van de werkgelegenheid bij bureaus is geen sprake. De meeste bureaus spreken nog steeds van een kleine werkvoorraad.

Werkvoorraad in maanden per bureauomvang (in maanden)

Financiering uiterst moeizaam

Het aanwezige herstel komt vooral van de particulieren, het domein van vooral de kleinere bureaus. Het verlaagde BTW-tarief voor woningrenovaties, de aantrekkende huizenmarkt en de historisch lage hypotheekrente spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het bedrijfsleven investeert weer iets meer. Projectontwikkelaars en corporaties keren echter nog niet terug op de markt. Bijna de helft van de bureaus ervaart belemmeringen. Als voornaamste knelpunt noemen bureaus onvoldoende opdrachten en een gebrek aan financiën. Financiering van vooral grote projecten in Nederland blijft uiterst moeizaam.

Verwachtingen 2015

Transformatie, renovatie, hergebruik, herontwikkeling, verbetering en verduurzaming zijn de typen opdrachten waar bureaus het meeste van verwachten. Woningen zijn volgens bureaus van toenemend belang, net als planvorming, onderzoek en advieswerk. De kantorenmarkt ligt vrijwel stil. Onderwijs en gezondheidszorg zijn stabiel. De gemengde projecten groeien naar verwachting licht. Van alle architectenbureaus verwacht 38% komend jaar meer omzet, 34% verwacht een gelijkblijvende omzet en 29% verwacht een daling. De honoraria blijven naar verwachting gelijk bij meer kleinschalige projecten.

Ontwikkeling van het type opdrachten

Internationalisering

Gemiddeld komt 3,4% van de omzet in de branche uit het buitenland. De verschillen tussen de bureaus zijn hierbij groot. Bij de grote bureaus komt ruim een derde van de omzet uit het buitenland. Als voornaamste reden om in het buitenland actief te zijn noemen bureaus hun onderscheidende expertise als voornaamste basis voor internationaal succes. Bij internationaal werkende bureaus komt de buitenlandse omzet vooral uit de directe buurlanden, zoals Duitsland en België. De grotere bureaus zijn nadrukkelijk ook in verder weggelegen landen actief, vooral in Azië.

Over de conjunctuurmeting

Twee keer per jaar peilt de BNA de conjunctuur bij de leden. Hiermee wil de BNA de marktontwikkelingen volgen en vooral vooruit kijken. Er wordt een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt. Daardoor zijn de verwachtingen van bureaus door de jaren heen goed met elkaar te vergelijken.

Reageer op dit artikel