nieuws

Rol architect bij aanbesteding vaker ondergeschikt

Architectuur

De rol van architecten komt bij geïntegreerde contracten regelmatig in de knel. Het is een nieuwe realiteit die kansen biedt, maar veel vaker bedreigingen. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) slaat alarm en lobbyt richting ‘de politiek’ om de uitwassen aan te pakken.

Rol architect bij aanbesteding vaker ondergeschikt

 

 

Het aantal geïntegreerde contracten is de afgelopen vijf jaar verdubbeld en het aantal ‘klassieke’ opdrachten gehalveerd, signaleert projectleider Michel Geertse van Architectuur Lokaal, die de ontwikkeling van architectenopdrachten nauwlettend in de gaten houdt. “De positie van onderaannemers in een consortium is lang niet altijd even florissant. Een vervelende ontwikkeling is de wisseltruc bij traditionele architectenselecties: architecten schrijven in op een volledige architectenopdracht die gefaseerd opgedragen wordt, maar krijgen na oplevering van het voorlopig ontwerp te horen dat de opdracht erop zit. De opdrachtgever stapt over op engineer & build, de aannemer neemt het stokje over. Zo worden architecten in een positie gemanoeuvreerd waarin deelname aan een aanbesteding niet of nauwelijks kostendekkend is”, beschrijft Geertse een van de praktijkvoorbeelden waar architecten steeds vaker tegenaan lopen.

 Lees verder op Cobouw.nl

Reageer op dit artikel