nieuws

KCAP wint in München

Architectuur

KCAP Architects&Planners heeft de opdracht gekregen voor Science City Garching, een masterplan voor de transformatie en uitbreiding van het 185 ha omvattende campusgebied in het noorden van München. Het bureau werkte hiervoor samen met Müller Illien landschapsarchitecten, Keoto AG duurzaamheidsadviseurs en Prof. Mark Michaeli, expert voor duurzame stedenbouw.

KCAP wint in München

Science City Garching is als researchlocatie een van de grootste ontwikkelgebieden van de Technische Universiteit München (TUM). Samen met de instituten van de Max Planck Gesellschaft, de Ludwig-Maximilians Universiteit, de Fraunhofer Gesellschaft en andere onderzoeksfaciliteiten vormt de TUM een internationaal erkend wetenschappelijk cluster op deze locatie.

KCAP Munchen 

Het concept van het masterplan is Science Park ‘Park’ Garching – Science City in the Park’.  Het is gebaseerd op een open systeem dat binnen een stedenbouwkundig netwerk van vaste regels geheel flexibel kan ontwikkelen. Op deze manier kan op lange termijn en op ieder moment gereageerd worden op mogelijke toekomstige veranderingen op economisch en wetenschappelijk niveau, zonder dat de campus daardoor zijn samenhangende kwaliteit verliest.

KCAP Munchen 

Het hoofdelement van het stedenbouwkundig concept is de ‘Circle, een ring rondom de centraal gelegen research clusters die de bestaande kwaliteiten versterkt en de centrale gebieden verrijkt met aantrekkelijke publieke en service-georiënteerde functies als aanvulling op een puur campusprogramma. Daarnaast koppelt de Circle de centraal gelegen gebieden met elkaar en verbindt de omliggende onderzoeksclusters met hun sub-centra.

KCAP Munchen 

Het resultaat is een heldere organisatie- en oriëntatiestructuur met een duidelijk afleesbaar centrum. De individuele clusters kunnen, desgewenst, ook zelfstandig rondom dit centrum bestaan . Binnen de aangrenzende onderzoeksclusters vormen nieuwe en bestaande gebouwen nieuwe kwartieren rondom private of semi-openbare ruimtes, zoals tuinen, binnenplaatsen en patio’s. Deze zijn op hun beurt verbonden met de pleinen en grotere openbare ruimtes. Daardoor ontstaat een gedifferentieerd stedelijk netwerk van bouwvolumes en open ruimtes.

Bron: KCAP Architects Planners

Reageer op dit artikel