nieuws

Tentoonstelling: Jewish traces in Amsterdam

Architectuur

Voor het vak ‘Architectural Analysis’ hebben veertig studenten van TU Eindhoven afgelopen halfjaar gewerkt aan de analyse van een twintigtal Amsterdamse gebouwen. De geanalyseerde gebouwen kenmerken zich allen door de rol die ze gespeeld hebben voor Joden, voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen weekend is het resultaat gepresenteerd op de pop-uptentoonstelling ‘Jewish traces in Amsterdam’.

Tentoonstelling: Jewish traces in Amsterdam

Het keuzevak ‘Architectural Analysis’ wordt ieder jaar gegeven door architect en universitair docent Hüsnü Yegenoglu en ir. Jochem Groenland. Doel van het vak is om de link te leggen tussen maatschappelijke, politieke en ruimtelijke aspecten. Aan de studenten is gevraagd om, in groepjes van vier, drie onderzoeken uit te voeren. Allereerst zijn publieke gebouwen met een Joodse achtergrond onder de loep genomen. Via deze analyse is onderzocht wat voor sporen de wetgeving in de jaren ’40-’45 heeft nagelaten in de ruimtelijke omgeving.

Het tweede onderzoek betreft een architectonische analyse van verschillende onderduikadressen. Door in de spierwitte maquettes eveneens witte meubels te plaatsen in het vertrek waar de joden zaten ondergedoken, wordt de bezoeker uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar deze ruimte. Het contrast in kwaliteit van de verschillende onderduikadressen wordt hierdoor pijnlijk duidelijk en benadrukt.

Tot slot is door elke groep studenten een thema onderzocht om de relatie te leggen  tussen maatschappelijke ontwikkelingen en uiteenlopende onderwerpen.

De culturele stichting Castrum Peregrini was gastheer van deze tentoonstelling. In de Tweede Wereldoorlog heeft het pand waar de stichting is gevestigd gediend als onderduikadres. Het gebouw is tevens door één van de groepjes geanalyseerd en tentoongesteld.

De toekomst van de expositie is nog onbekend. Voor meer informatie of bij interesse voor het faciliteren van de tentoonstelling, kunt u contact opnemen met Hüsnü Yegenoglu: h.h.yegenoglu@bwk.tue.nl / 0650262037.

Reageer op dit artikel