nieuws

de Architect september is uit

Architectuur

de Architect september is zojuist van de pers gerold. In dit nummer aandacht voor onder meer de plannen van universiteiten voor hun campus en hun omgeving om hiermee in te kunnen spelen op de toekomst. Als voorbeeld dient Woudestein, de campus van de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Ook onze redactie kan niet achterblijven als het om de vergrijzing gaat. Het artikel ‘De architect aan zet?’ gaat in op de grootste woondoelgroep in Nederland en in grote delen van West-Europa, de ouderen. Uitdaging vormt het transformeren van de bestaande woningvoorraad, aangezien veel aanstaande ouderen zelf huiseigenaar zijn en niet kunnen, willen of mogen verhuizen.

Welke mogelijkheden zijn er voor woningen die aansluiten bij de leefstijl van de fitte en levenslustige oudere van nu en die anticiperen op een grotere zorgvraag van de zorgbehoevende oudere van straks. Hoe bezien architecten deze opgave? En welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd in deze thematiek?

Rubrieken

Verder ontbreken in dit nummer de scope-pagina’s niet, is er een interview met Peter Zumthor over zijn Kunstmuseum Kolumba in Keulen, de Meelfabriek in Leiden en het LACMA in Los Angeles.

De Techniek-pagina’s staan in het teken van het vernieuwde Mauritshuis in Den Haag door Hans van Heeswijk architecten.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel