nieuws

BNA: Conceptwetsvoorstel kwaliteitsborging weifelende stap

Architectuur

De BNA vindt de consultatieversie van het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw te veel op hoofdlijnen geschreven en te weinig consumentgericht. “Het is een weifelende opening”, vindt directeur Fred Schoorl. “Het vooropstellen van de consument hoort bij het opdrachtgeverschap van de 21e eeuw. Die stap zet de overheid nog niet overtuigend genoeg.”

BNA: Conceptwetsvoorstel kwaliteitsborging weifelende stap

In het voorgenomen stelsel vervalt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning de toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften. Hiervoor in de plaats moet de vergunningaanvrager tijdens de bouw gebruik maken van een ‘instrument voor kwaliteitsborging’. Dit instrument moet vaststellen of het bouwwerk voldoet aan de bouwkundige voorschriften. De instrumenten voor kwaliteitsborging worden door de markt zelf gemaakt en beheerd en door de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw. De wettelijke voorschriften worden nog nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Hoe het instrument voor kwaliteitsborging eruit komt te zien, is dus nog niet duidelijk.

Architecten als kwaliteitsborgers

De BNA vindt één kwaliteitsborger voor het gehele ontwerp- en bouwproces een goed idee. De bond vindt dat architecten hiervoor een goede uitgangspositie hebben. De situatie wordt echter alleen werkbaar als de nog te ontwikkelen instrumenten voor kwaliteitsborging maatwerk worden, zoals bijvoorbeeld een erkenningsregeling voor architectenbureaus. Het is belangrijk dat de instrumenten aansluiten bij de zwaarte en complexiteit van de bouwwerken. De BNA pleit er bovendien voor dat dit betaalbaar maatwerk is en niet leidt tot onevenredige lastenverzwaring voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. De BNA vraagt daarom de financiële gevolgen voor consumenten, opdrachtgevers en opdrachtnemers beter in kaart te brengen.

Consument nog beter beschermen

Er zijn voorts te veel onduidelijkheden rond de wet, mede doordat de minister sommige onderdelen pas in een latere fase wil uitwerken. Ook is de BNA kritisch op het beoogde effect van de wet om de positie van de consument in de bouw te verbeteren. “De in het voorgenomen maatregelen gaan niet ver genoeg. Vooral de onervaren opdrachtgever is gebaat bij betere bescherming. Dat waarborgt het voorstel onvoldoende, omdat het te weinig onderscheid maakt tussen de verschillende typen opdrachtgevers.”

Reageer op dit artikel