nieuws

Betonmix aanpasbaar aan prestatie-eisen

Architectuur

TNO heeft een ontwerpmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om betonmix aan te passen aan de prestatie-eisen van een constructie. Dit maakt een grotere flexibiliteit mogelijk bij het ontwerpen en vervolgens bij de betonproductie. Bovendien kunnen reststoffen efficiënter worden ingezet.

Betonmix aanpasbaar aan prestatie-eisen

Traditioneel wordt beton ontworpen aan de hand van experimenteel bepaalde relaties tussen bijvoorbeeld het soort cement en de sterkte. Deze zijn alleen vastgelegd voor traditionele betoncomponenten (cement, grind) en standaard betonsamenstellingen. Zodra hiervan wordt afgeweken kon tot nu toe alleen nog door middel van experimenten de prestatie worden vastgesteld.
De nieuwe prestatiegerichte ontwerpmethode maakt een nieuwe manier van werken mogelijk. Beton kan worden ontworpen op basis van prestatie-eisen, zoals thermische isolatiewaarde maar ook op sterkte. Het biedt een grotere flexibiliteit bij de betonproductie, het constructie-ontwerp en het biedt de mogelijkheid om flexibeler gebruik te maken van materialen. Daarnaast is er minder tijd nodig voor trial-and-error van een betonontwerp.

Lichtgewicht beton uit 100% afval

De vondst van TNO maakt onderdeel uit van het Europese SUS-CON project. Een van de doelen is het ontwikkelen van een methode om lichtgewicht beton te maken op basis van prestatie-eisen. Het project richt zich ook op het gebruik van afvalstoffen in de productiecyclus van beton, zowel ter plaatse gestort als prefab. Dit resulteert in een innovatief lichtgewicht, eco-compatibel en kosteneffectief bouwmateriaal. Gemaakt uit 100 procent afval en met weinig verdere verwerking, zodat de CO2-belasting laag blijft.

Het prestatie-ontwerp is nu al werkzaam met thermische isolatie, dichtheid en sterkte. Andere eisen aan het product kunnen desgewenst met de markt verder worden ontwikkeld. De resultaten van het project dragen bij aan het oplossen van de ‘afvaldruk’ op steden en aan het verminderen van het verbruik van niet-hernieuwbare natuurlijke grondstoffen.

Reageer op dit artikel