nieuws

Tien puntenprogramma voor energieneutraal bouwen op lokaal niveau

Architectuur

Om gemeenten in hun beleid ten aanzien van klimaatbescherming te ondersteunen, heeft het Duitse Passiefhuis Instituut een position paper voor energieneutraal bouwen gepubliceerd. Met de voorgestelde maatregelen kunnen gemeenten het energieverbruik verminderen en de omvang van de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Tevens kunnen ze kosten besparen.

Tien puntenprogramma voor energieneutraal bouwen op lokaal niveau

Het document bevat een tien-puntenprogramma met concrete aanbevelingen waarin uitgelegd wordt hoe steden en gemeenten effectief kunnen inzetten op energie-efficiëntie. 

Centraal staat een oproep aan de gemeenten om zich te committeren aan de Passiefhuisstandaard. In het bijzonder geldt dit voor gemeentelijke en sociale nieuwbouw en renovatie, maar ook bij de verkoop van bouwgronden wordt geadviseerd om het gebruik van duurzame energie op te nemen in de voorwaarden.

Op stedebouwkundig gebied krijgen gemeenten het advies om in te zetten op klimaatneutrale stadsdelen en aandacht te besteden aan externe factoren zoals de ligging van gebouwen ten opzichte van de zon en overheersende windrichting.

De tien punten omvatten voorts suggesties voor financiële incentive programma’s, kwaliteitsborging, opleiding, het gebruik van energiezuinige apparaten en voorlichtingscampagnes.

Ervaringen in Europese regio’s

De laatste jaren zijn in Europa tal van initiatieven ontwikkeld om het gebruik van de passiefhuistechnologie te stimuleren en toe te passen. Deze succesvolle aanpak wordt onder andere ondersteund door het EU-gesubsidieerde Passive House Regions with Renewable Energy (PassREg), gecoördineerd door het Passiefhuis Instituut. Er nemen veertien Europese regio’s aan deel, waaronder in Nederland de regio Arnhem-Nijmegen. DNA in de Bouw voert het in Nederland uit. Ervaringen in deze regio’s vormen de basis voor de richtlijnen in de paper.

Reageer op dit artikel