nieuws

IABR: Kansen voor groei in buitengebied

Architectuur

Een jarenlange focus op de ontwikkeling van stedelijke centra heeft minder opgeleverd dan verwacht. Herwaardering van de kansen in suburbane gebieden komt in zicht. Dit is een opvallende wending in het ruimtelijke-ordeningsperspectief. Munitie hiervoor komt van het Projectatelier Brabantstad, een samenwerkingsverband van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en verschillende regionale besturen in Brabant.

IABR: Kansen voor groei in buitengebied

Tijdens de IABR die eind deze maand begint, worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar het pers-pectief voor Brabantstad, de stedelijke regio Breda-Tilburg-Den Bosch-Eindhoven-Helmond. Daar blijken volgens curator Dirk Sijmons in het buitengebied interessante mogelijkheden te liggen voor nieuwe ontwikkelingen. Wellicht meer zelfs dan in binnensteden, is zijn conclusie.

 Brabant Stad

Leegstand biedt kansen

“In het Brabantse buitengebied zijn ontzettend veel mooie leegstaande panden te vinden”, vertelt Sijmons aan Cobouw. “Voormalige kloosters, agrarische bedrijven, fabrieken, noem maar op. We moeten kijken hoe we dit bezit zo goed mogelijk kunnen gebruiken om de economische groei weer op gang te krijgen. Dat is ook belangrijk omdat Brabantstad de laatste grote echte maakregio is van Nederland.”

Hij onderstreept dat het niet te doen is om uit de gratie geraakte bedrijvenparkjes aan randen van steden en evenmin om nieuwe uitleglocaties. Nieuwe industriële bedrijvigheid en de bijbehorende bewoners kunnen gemakkelijk opgaan in de bestaande ruimtelijke structuur en zo het buitengebied revitaliseren.

Lees meer in Cobouw.

Reageer op dit artikel