nieuws

Throwback Thursday: Verkeer en Waterstaat in Den Haag

Architectuur

Dankzij ons onmetelijke archief kunnen wij de rubriek #ThrowbackThursday moeiteloos vullen. Deze week is dat het gebouw van Verkeer en Waterstaat in Den Haag van Kees van der Hoeven. Het toen net opgeleverde project bespraken we uitgebreid in het aprilnummer van de Architect.

Throwback Thursday: Verkeer en Waterstaat in Den Haag

Volstrekt toevallig stuitte ik vandaag op twee facetten in het rijke werk van Kees van der Hoeven. Vanochtend las ik zijn hout snijdende kritiek op de eerste Geert Bekaertprijs. Vanmiddag, toen ik voor deze rubriek in oude jaargangen van de Architect bladerde, kwam ik uit op het prachtige uitbreiding die Van der Hoeven (in samenwerking met Karel Rosdorff) in april 1989 realiseerde voor het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In de Architect van die maand verscheen een uitgebreide bespreking door Cees Zwinkels, de hoofdredacteur van dienst in de toenmalige Architect. Zwinkels bespreekt onder andere de bereikte flexibiliteit in de plattegrond en de variatie in de gevels. In een tweede artikel is te lezen hoe het gebouw werd verwarmd met behulp het toentertijd revolutionaire Energon-principe. Over de telefoon licht Van der Hoeven het ontwerp toe. Hij vertelt dat Zwinkels hem destijds geheel op eigen initiatief benaderde voor een projectbespreking. Van marketing van de zijde van de architect was in die tijd geen sprake.

In 2016 zal het gebouw worden afgestoten door de Rijksgebouwendienst en niet meer dienst doen als kantoor. Het kan snel gaan, tegenwoordig. Van der Hoeven weet me te vertellen dat het gebouw er op dit moment beroerd bij staat. De aluminium gevels worden niet meer schoongemaakt en staan er groen uitgeslagen bij. Tussentijds is het gebouw nog een keer opnieuw ingericht door van Mourik architecten. Zij schilderden het interieur blauw, een bij de toenmalige bewoner passende kleur, aldus de architect. Het gebouw dat een slim en flexibel systeem van indeling kende met een ingenieuze tussenkamer, staat alvast te koop. De toekomstige bestemming ervan is vooralsnog in nevelen gehuld. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het te verbouwen en een woonbestemming te geven.

H.T.

Cees Zwinkels schreef het artikel ‘De saxofoon van Verkeer & Waterstaat’. De eerste alinea: ‘De vorm die de uitbreiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou krijgen leidde spontaan tot de naam saxofoon. Toenmalig Rijksgebouwendienst-architect Van der Hoeven had die naam niet verzonnen en ook niet zomaar voor die vorm gekozen. Deze vorm was het resultaat van een langdurig proces waarin velerlei aspecten en personen een rol speelden. Het sympathieke beeld van de saxofoon kan niettemin in meer opzichten op het gebouwen worden toegepast. Complexiteit, functionaliteit en schoonheid komen als begrippen naar voren. Ook in het gebouw heeft elk onderdeel zijn specifieke plaats, functie en vorm terwijl het geheel een bijzondere uitstraling heeft.’

 Hoeven_Rijkswaterstaat

 Hoeven_Rijkswaterstaat 

 Hoeven_Rijkswaterstaat 

Hoeven_Rijkswaterstaat


 Hoeven_Rijkswaterstaat

Hoeven_Rijkswaterstaat 

Hoeven_Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel