nieuws

Nieuw entreegebied van Gogh museum

Architectuur

Met een klein gebaar wordt een grote stap gezet. Een uiterst transparante glasconstructie overkapt het nieuwe entreegebied dat aan het museumplein komt te liggen. De uitbreiding complementeert de half ronde vleugel die door het Japanse Kisho Kurokawa & Associates werd ontworpen. Het museum benaderde het bureau opnieuw voor het schetsontwerp en liet het door Hans van Heeswijk architecten uitwerken.

Nieuw entreegebied van Gogh museum

Door Willem Wopereis

De lof aan de schilder die in zijn eigen leven weinig erkenning kreeg lijkt de laatste jaren alleen maar toe te nemen. Het van Gogh museum haalde in 2012 de top 25 meest bezochte musea ter wereld. De vaste collectie van zijn erfgoed wordt tentoongesteld in het hoofdgebouw dat in 1973 is gerealiseerd naar ontwerp van Gerrit Rietveld. De Kurokawavleugel, de half ronde toevoeging op het museumplein waarin wisselende tentoonstellingen te zien zijn, is in 1999 opgeleverd.

De groei in bezoekersaantallen leidt al jaren tot ongemakkelijke situaties rond de huidige entree. Er staat vaak een rij op de smalle stoep van de Paulus Potterstraat. In navolging van het Rijks en het Stedelijk richt daarom nu ook het van Gogh museum zich op het museumplein. Volgens directeur Axel Rüger zal de nieuwe toegang met een groter servicegebied het museum in staat stellen meer bezoekers goed te ontvangen. Bovendien zorgt het voor een sterkere verbinding tussen de twee vleugels. De entree komt centraal tussen beide te liggen waardoor de oriëntatie verbetert. De extra 800 vierkante meter die wordt toegevoegd moet ook ruimte gaan bieden voor het organiseren van grotere bijeenkomsten. Ook externe partijen zullen de ruimte kunnen huren. Volgens Rüger past dit binnen het beleid van het museum, dat hiermee ook een ondernemende rol op zich neemt.

De nieuwe entree komt tussen het Stedelijk museum en het Rijksmuseum te liggen

Architectect Yokoyama van Kisho Kurokawa Associates is verantwoordelijk voor het schetsontwerp. Twee uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag. Omdat de entree zich tussen twee belangrijke gebouwen bevindt stelt de relatief grote hal zich bescheiden. Zo wordt de impact op het plein geminimaliseerd. Ook wordt het nieuwe deel duidelijk gescheiden van de bestaande vleugel, om zo de twee delen afzonderlijk herkenbaar te maken. Toch is het ontwerp nauwkeurig ingepast in de bestaande situatie.

 Huidige situatie van de bouwput

De half ronde verdiepte vijver die volgens het oorspronkelijke idee de gedachten zou moeten ‘reinigen’ alvorens de Kurokawavleugel zou worden betreden bleek zowel technische als programmatische problemen op te leveren. In het nieuwe ontwerp wordt op deze verdiepte plek de entreezone gecreëerd. Een zo transparant mogelijke uitbreiding volgt de lijnen van de bestaande vleugel en maakt de ronde vorm hiermee af. Het dubbelgekromde dak is echter gespiegeld, waardoor het duidelijk los komt te staan van het bestaande deel.

Beeld: Hans van Heeswijk architecten

Het schetsontwerp is uitgewerkt door Hans van Heeswijk architecten. De technisch vooruitstrevende constructie bestaat bijna volledig uit glas en is in samenwerking met Octatube tot stand gekomen. Twaalf meter lange glazen liggers en negen meter lange vinnen dragen de gevel en het dak. In totaal wordt hiervoor 650 m2 koud gebogen glas gebruikt. Volgens Hans van Heeswijk zal de bestaande onduidelijke plek rond de relatief gesloten vleugel op het museumplein hiermee transformeren tot een brandpunt. Het flessenhalsprobleem van de ingang wordt opgelost en bezoekers zullen “op een genereuze manier ontvangen worden”. Het museum met 1,5 miljoen bezoekers per jaar kan hiermee op wereldniveau mee gaan draaien.

Beeld: Hans van Heeswijk architecten

Het museum financiert dit bouwproject grotendeels zelf. Van het totale bouwbedrag van € 17 miljoen is nu ruim € 10 miljoen binnen dankzij eigen financiële middelen en steun van onder meer Ministerie van OCW, BankGiro Loterij, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, Yanmar, het Elise Mathilde Fonds en diverse stichtingen en particulieren.

Op woensdag 16 april werd het startschot gegeven voor de nieuwbouw. De architecten presenteerden kort hun ideeën en minister Stef Blok trapte de bouw af door met een heftruck een betonblok van de oude borstwering te verwijderen. Meer informatie is te vinden op de website van het museum.

Reageer op dit artikel