nieuws

Jaarboek Architectuur zet traditie voorop

Architectuur

Kleinschalige projecten hebben de overhand gekregen. De Nederlandse architectuur is naar binnen gekeerd geraakt en mist de aansluiting bij de hedendaagse architectuurdiscussie. Architecten ontwikkelen nieuwe rollen die aansluiten bij die van ontwikkelaars, maar in de praktijk kom je daar in de vorm van gebouwen of projecten weinig van tegen. Dit zijn enkele van de opvallende conclusies die de redactie van het nieuwe architectuurjaarboek trekt over de staat van Nederlandse architectuur anno 2014.

Jaarboek Architectuur zet traditie voorop

Verslag Harm Tilman

Gisteren is in Arnhem het 27ste jaarboek Architectuur in Nederland gepresenteerd in Arnhem. De redactie bestaande uit Tom Avermate, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer en Linda Vlassenrood, selecteerde dertig projecten. Afgaande op deze selectie lijkt de bloei van de Superdutch architectuur langzaam voorbij te zijn. Daarvoor in de plaats een beeld van een veelstromenland waarin uiteenlopende richtingen samenkomen.

De bijeenkomst vond plaats in de Rozet in Arnhem, ontworpen door Neutelings Riedijk architecten. Michiel Riedijk lichtte het ontwerp op eloquente wijze toe en hield een vurig pleidooi voor het grote gebouw en de rol ervan in het publieke domein. Jaarboekredacteur Hans van der Heijden roemde de ornamentiek, bouwwijze en verankering in de stad van de Rozet. Desalniettemin stond niet de Rozet op de cover, maar De Rotterdam in Rotterdam door OMA.

Waarom staat de Rotterdam van OMA in het Jaarboek en op de cover, wilde moderator Tracy Metz van de projectarchitect van dit megaproject weten. Het antwoord was opvallend openhartig, namelijk de schaal van het gebouw en het gevecht dat de architect had moeten leveren om deze grootsheid te realiseren. Het was het merkwaardige besluit van een middag waarin vooral over kleinschalig bouwen en ontwikkelen was gesproken.

In het nieuwe Jaarboek maakt de redactie met een treffende selectie de staat van de Nederlandse architectuur op. Volgens Hans van de Heijden gaat het helemaal niet zo slecht met de architectuur. Wel is de ideologische bevlogenheid van Superdutch nu definitief verleden tijd. Nederland is volgens Van der Heijden een doorsnee Europees land geworden dat zich in niets meer onderscheidt van zijn buren.

Voor de jaarboekredactie is het aanleiding de traditie van de Nederlandse architectuur te benadrukken. In Nederland is de oude tegenstelling tussen modernisme en traditionalisme nog altijd springlevend. Maar ze is niet langer houdbaar. Uiteindelijk zijn de verschillen tussen Winy Maas en Sjoerd Soeters minimaal. Volgens Van der Heijden is traditie geen afgesloten systeem maar een open en dynamisch geheel.

De middag werd afgesloten met een discussie over woningbouw tussen Gus Tielens, Jo Janssen en Marc Reinierse, de helden van de huidige jaarboekredactie. De actualiteit van deze discussie is groot, aangezien de stedelijke vernieuwing nog lang niet af is. Volgens Hans van der Heijden is daar gezien de tot nu behaalde resultaten, flink werk aan de winkel voor architecten. Thema’s als context, conventie en traditie worden dan weer van belang. Met name de gewoonten van grote groepen kunnen niet langer worden genegeerd.

Reageer op dit artikel