nieuws

Welke Steden zijn in Beweging?

Architectuur

Waar in Nederland zijn mensen en plekken slim met elkaar verbonden en is een nieuwe dynamiek ontstaan? Deze projecten kun je voor 1 april aanmelden voor de Steden in Beweging Award (StiB). Deze prijs is vorig jaar door Vastgoedmarkt samen met de WPM Groep in het leven geroepen en bekroont de meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp. Vorig jaar mocht wethouder Robert Linnenkamp van Zaanstad de prijs in ontvangst nemen.

Welke Steden zijn in Beweging?

De StiB Award is door Vastgoedmarkt en de WPM Groep opgezet om de vitaliteit van stad en dorp een impuls te geven. Veranderingen in onze samenleving beïnvloeden de wijze waarop we steden en dorpen inrichten. De manier waarop we werken, winkelen, wonen en recreëren ruimte geven, is een complexe opgave. Het is een evenwicht tussen wat de samenleving belangrijk vindt en hoe dat vorm moet krijgen in stedelijke structuren, architectuur en inrichting van de gebouwde omgeving. Steden hebben impulsen nodig om zich verder te blijven ontwikkelen, en aan plekken waar nieuwe dynamiek ontstaat.

Kanshebbers hebben met elkaar gemeen dat ze zorgen voor meer leven, stroming en beweging. Gebiedsontwikkelingen met grote meerwaarde voor de stad of het dorp kunnen meedingen. Ook dit jaar zal tijdens de Provada op woensdag 4 juni de prijs worden uitgereikt. 

Jury

WPM Groep en Vastgoedmarkt nomineren uit de aanmeldingen drie projecten die door de jury worden beoordeeld. De jury die de winnaar kiest, bestaat uit:

-Bas Haring, filosoof & auteur
-Robert Linnenkamp, wethouder Gemeente Zaanstad, winnaar 2013
-Frits van Dongen, architect en Rijksbouwmeester
-Paul Schnabel, Kroonlid SER, Hoogleraar UvU, voorzitter Innovatiefonds Zorgverzekeraars en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
-Henk Jagersma, bestuurslid IVBN en CEO Syntrus Achmea Vastgoed
-Marcel Jille, uitgever Vastgoedmarkt
-Johannes van Bentum, hoofdredacteur Vastgoedmarkt
-Pieter Affourtit, algemeen directeur WPM Groep

Een project nomineren? Dat kan nog tot 1 april. Mail naar stedeninbeweging@wpmgroep.nl of kijk voor meer informatie op de website.

Reageer op dit artikel