nieuws

Vastgoed hekelt speelruimte corporaties

Architectuur

De vastgoedsector is kritisch over de plannen van minister Blok om de speelruimte van woningcorporaties in te dammen. Volgens Vastgoed Belang houden corporaties te veel ruimte om met staatssteun actief te blijven in de commerciële sector. Ze spreekt van ‘een zeer ongelijk speelveld’. De vereniging van ontwikkelaars, Neprom, meent dat Blok op dit punt ‘onvoldoende duidelijk is’.

Vastgoed hekelt speelruimte corporaties

 Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, zei eerder woedend dat het voorstel van Blok ‘té beperkend’ zou zijn. De particuliere beleggers, verenigd in Vastgoed Belang, reageren daarop met ‘onbegrip’ en wijzen juist op alle mogelijkheden die de corporaties wordt geboden om ‘met allerlei subsidies en staatssteun’ commerciële activiteiten te ontplooien. Daardoor is er voor andere verhuurders geen concurreren aan.

Staatssteun commerciële activiteiten

‘Zo mogen zij kiezen tussen een administratieve en een juridische scheiding tussen hun sociale en commerciële tak, terwijl oorspronkelijk de bedoeling was een juridische scheiding te verplichten’, aldus Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang. ‘Door de mogelijkheden die woningcorporaties daarmee krijgen, zullen zij alsnog met staatssteun commerciële activiteiten mogen uitvoeren, zoals het bouwen van middeldure huur- en koopwoningen, maar ook bijvoorbeeld winkels. Daardoor blijven zij met subsidie actief op een markt waarop ook particuliere verhuurders actief zijn. Die particuliere verhuurders kunnen natuurlijk niet tegen zulke concurrentie op. Ook kun je je afvragen of dit gewenst is, als je ziet hoe vaak het in het verleden verkeerd is gegaan wanneer corporaties met belastinggeld voor ondernemer gingen spelen.’

Uitzonderingspositie

De vereniging van ontwikkelaars Neprom onderschrijft het uitgangspunt dat er voortaan commerciële activiteiten van woningcorporaties onder marktconforme condities moeten plaatsvinden. Voor investeringen in herstructureringswijken willen de ontwikkelaars een uitzonderingspositie. Neprom bepleit verder een vlotte besluitvorming, ‘omdat wanneer het momentum nu niet wordt benut om duidelijkheid te scheppen, het werkterrein van corporaties speelbal blijft van de politiek, waardoor corporaties en marktpartijen ernstig worden gehinderd in hun investeringsbeslissingen’.

“Voorstellen onduidelijk”

In de consultatieversie op de herzieningswet schetst minister Blok hoe hij het werkterrein van corporaties wil inperken en welke regels hij aan hun functioneren wil stellen. Neprom constateert dat er veel draagvlak is voor het objectief toetsbaar maken van de marktconformiteit. ‘Er mag geen ruimte blijven voor corporaties om – mochten zij om welke reden dan ook daartoe worden verleid – commerciële investeringen onder niet-marktconforme condities te laten plaatsvinden’, aldus Neprom. De belangenvereniging vindt de voorstellen van Blok op dat punt vooralsnog ‘nog onvoldoende duidelijk’.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel