nieuws

Voordracht Gouden Piramide

Architectuur

Inspirerende opdrachtgever? Nomineer hem voor 21 februari voor de Gouden Piramide, Rijksprijs voor cultureel opdrachtgeverschap. De Rijksbouwmeester nodigt opdrachtgevers uit om inspirerende en vernieuwende projecten in te zenden die in 2012 of 2013 zijn opgeleverd. Dit kunnen woningen, scholen of bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische (kunst)werken, tuinen en inrichting van de openbare ruimte. Bouwen betekent steeds vaker verbouwen en ingrijpen in de bestaande voorraad.

Voordracht Gouden Piramide

Naast nieuwbouwprojecten wordt met belangstelling uitgekeken naar nieuwe opgaven zoals herbestemming, duurzame transformaties en tijdelijke functies. De mogelijkheid tot inschrijven sluit op 14 maart om 17 uur. Je kan een opdrachtgever voordragen voor deelname aan de Gouden Piramide tot en met tot 21 februari.

Inspirerend opdrachtgeverschap

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten. De prijs bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro.

De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij nai010 en de Avro zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project in Kunstuur. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK.

 

 

Reageer op dit artikel