nieuws

‘Stadsvernieuwing geen rem op wegtrekken bewoners’

Architectuur

Stadsvernieuwing heeft niet kunnen voorkomen dat mensen die het kunnen betalen, wegtrekken naar Vinexwijken. Om dit proces in de kiem te smoren, had er meer in deze wijken moeten worden geïnvesteerd, staat in het rapport ‘Soort zoekt soort’ van Platform31. Ook het herstructureren van wijken heeft niet het gewenste effect gehad. En dat terwijl “veel beleidsmakers, maar ook planners en architecten, heilig geloven in de voordelen van het creëren van gemengde wijken, en zelfs van gemengde gebouwen.”

‘Stadsvernieuwing geen rem op wegtrekken bewoners’

“De ingrepen in de woningvoorraad hebben geen grote veranderingen teweeggebracht in de bevolkingssamenstelling van de herstructureringswijken zelf”, zo staat in het rapport van Platform31. Omdat de recessie het herstructureringsproces vertraagt, moet ervoor worden gewaakt dat er een woningmarktbeleid wordt gevoerd dat de scheiding van verschillende bevolkingsgroepen in de hand werkt, zo waarschuwen de rapporteurs. Ze wijzen erop dat het vervangen van goedkope woningen door duurdere niet in het voordeel van de oorspronkelijke wijkbewoners hoeft te werken. Deze kunnen immers de hogere huur- of koopprijs niet betalen en vertrekken alsnog.

De onderzoekers tekenen daarbij aan dat stadsvernieuwing zelfs niet altijd leidt tot een structurele verhoging van de WOZ-waarde van woningen in de wijk. Volgens de onderzoekers is dat tot nog niet doorgedrongen tot veel partijen die bij het stadsvernieuwingsproces zijn betrokken.

Bron: Cobouw

Reageer op dit artikel