nieuws

Nieuwe directeur Bureau Architectenregister

Architectuur

De nieuwe directeur van Bureau Architectenregister is Mirjam del Canho, die Hans Groeneveld na 21 jaar opvolgt. Del Canho is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bekleedde diverse leidinggevende functies binnen de rijksoverheid, waaronder de Rijksgebouwendienst. De nieuwe directeur wil met belanghebbenden de mogelijkheden bekijken om de (toekomstig) ingeschreven professionals in het register nog meer te ondersteunen.

Nieuwe directeur Bureau Architectenregister

Bureau Architectenregister borgt dat ingeschrevenen in het register – architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten – voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen. Dit is natuurlijk van belang voor deze vormgevers van stad en land en hun opdrachtgevers, maar ook voor de branche- en beroepsverenigingen en alle opleidingen.

Betere ondersteuning

Mirjam Del Canho is een kennismakingsronde gestart om ideeën uit te wisselen over hoe de ingeschreven architecten beter kunnen worden ondersteund. Centraal in deze gesprekken staan de actuele onderwerpen als de implementatie van de nieuwe wettelijk verplichte beroepservaring, de ontwikkeling van de beroepspraktijk in deze moeilijke tijd en de kansen in Europa en daarbuiten.

Del Canho is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en goed bekend met het ambtelijke en politieke kader waarbinnen Bureau Architectenregister werkt. Mirjam bekleedde diverse leidinggevende functies binnen de rijksoverheid, waaronder de Rijksgebouwendienst. Daarvoor was ze onder meer werkzaam bij NS Vastgoed. Ook door haar studies Bouwkunde aan de TU Delft en Master of Real Estate aan de UvA heeft ze kennis van en grote affiniteit met het beroep van ruimtelijk ontwerpers. Mirjam del Canho is de opvolger van Hans Groeneveld, die 21 jaar Bureau Architectenregister heeft geleid.

Reageer op dit artikel