nieuws

Eindresultaten Kennislab voor Urbanisme

Architectuur

Zes eindprojecten gemaakt door 16 studenten is het resultaat van het Kennislab voor Urbanisme. De organisatie zoekt nieuwe businessmodellen voor een snel veranderende stad. Na een half jaar kwamen de studenten met ideeën waarvan de helft al is geadopteerd door de markt, de andere helft zo goed als. Vanavond is de presentatie van team Westas en op 31 januari van Amersfoort.

Eindresultaten Kennislab voor Urbanisme

In dit Kennislab is gewerkt aan de “hoe houden we de stad fit en vitaal.” In het lab in Amersfoort lag daarbij de focus op de wijk, in het lab op Schiphol op het gebied Westas (waar Schiphol zelf middenin ligt). Onderstaand de resultaten.

 Amersfoort
Team Amersfoort

Amersfoort

* Een eigen sociaal medium voor de buurt, gedragen door buurtbewoners en ondersteund door instanties.
* Het Koppelhuis: maak gebruik van de zilveren kracht, een plek waar ouderen hun talenten kunnen inzetten voor de maatschappij.

Westas

* Een nieuwe manier om bloemen te vervoeren over zee, zodat de het gebied sterker wordt.
* Een inventarisatie en doorvertaling van huisvestingswensen van startende ondernemers
* Een locatiemodel voor 3D-printen, een plek in de Westas.
* Het bedrijventerrein van de toekomst: de bedrijvencamping.

De helft van de opgeleverde producten, krijgt een direct vervolg. De social-media-oplossing heeft een aantal lab-partners bereid gevonden te investeren, voor het Koppelhuis wordt de komende maanden een haalbaarheidsstudie gedaan in samenwerking met labpartner Kwintes en de bedrijvencamping wordt opgepakt door partner SADC. Voor de andere ideeën wordt momenteel met de partners gepraat over verdere stappen.

Reageer op dit artikel