nieuws

Cereolfabriek herbestemd tot cultuurhuis

Architectuur

In 2002 studeerde restauratiearchitect Bastiaan van de Kraats af op een plan voor de herbestemming van de destijds nog functionerende Sojafabriek Cereol in Utrecht. Ondertussen is de fabriek al geruime tijd buiten werking en heeft de nationale maatschappij BOEi het gebouw herbestemd tot een cultuurhuis. Verantwoordelijke architect? Bastiaan van de Kraats met zijn bureau 1meter98.

Cereolfabriek herbestemd tot cultuurhuis

Nadat het fabrieksgebouw in juni 2008 uitbrandde, kocht BOEi het in 2009 over van VOF Meyster’s Buiten (Heijmans, Blauwhoed en Van der Vorm). Zij zagen geen rendabiliteit meer in een herbestemming van de fabriek en waren het gebouw liever kwijt dan rijk. Herbestemming leek na de brand ook bijna een onmogelijke zaak, maar volgens BOEi directeur Arno Boon kon met het uitgangspunt ‘eigentijds gebruik’ een interessant plan ontstaan. In overleg met de gemeente Utrecht werd Bastiaan van de Kraats aangenomen als hoofdarchitect. Hij kreeg de opdracht het fabrieksgebouw te transformeren naar een cultuurhuis, waarin een bibliotheek, een theaterzaal, sportzaal, horeca en een school gehuisvest konden worden. De diversiteit aan nieuwe functies zorgt ervoor dat er nieuw leven in de panden geblazen wordt.

Herbestemming
Belangrijk voor de herbestemming van het Cereol is de interpretatie van de fabriekspanden. Er zal geen sprake zijn van reconstructie, maar bouwsporen zullen zichtbaar blijven evenals de groei van het complex. De herbestemming moet iets aan het gebouw toevoegen, er niet overheen walsen. Vandaar dat veel oorspronkelijk materiaal behouden blijft en dat alleen noodzakelijke ingrepen worden gedaan. De huidige gebouwen moeten maximaal benut gaan worden met minimale toevoeging van nieuwe elementen.
In de herbestemming is het gevelbeeld zoveel mogelijk gehandhaafd. Aan de hand van de bestaande gevelopeningen is dan ook grotendeels de functie-indeling van het gebouw bepaald, zodat nieuwe gevelopeningen geminimaliseerd konden worden. Waar nodig zijn wel nieuwe openingen gemaakt, maar deze zijn helder en afleesbaar uitgevoerd. Het complex dat zich sinds de eerste bouw ontwikkeld heeft, heeft verschillende bouwdelen die in de herbestemming door glazen zones benadrukt worden. Hierdoor wordt het ontwerp inzichtelijk en zijn de bouwdelen herkenbaar voor orientatie.

 

School
Afgelopen september heeft de  Dominiscusschool als eerste gebruiker van de Cereolfabriek zijn intrek genomen. De school is gesitueerd in de voormalige fabriekshal waar de architect de oude gietijzeren hoofddraagconstructie zichtbaar en in zijn waarde heeft gelaten. Ook een motor met verscheidene katrollen hangt nog aan het plafond. Hoewel van de Kraats het bestaande gebouw zo veel mogelijk wilden behouden, moest hij toch toegeven aan de wens van de school voor verlaagde plafonds, die een frisse, maar nieuwbouwachtige uitstraling verzorgen.
Om de school bij het ontwerpproces te betrekken, gaf van de Kraats een aantal gastlessen aan de leerlingen en liet hun meebeslissen over de kleur van de vloeren. Er werd gekozen voor linoleum in bruinrood en grijze tinten, passend bij het karakter van het gebouw.

Subsidies
Het ontwerp van de herbestemde Cereolfabriek is realistisch en maakbaar. De handhaving van de bestaande bouw staat voorop en met minimale aanpassingen word deze geoptimaliseerd. Hierdoor bleek het bouwtraject haalbaar en rendabel. Vanuit gemeente en rijk zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor het project waardoor een strakke exploitatie mogelijk was en het project uitgevoerd kon worden.

Reageer op dit artikel