nieuws

Ruimte voor Ruimte in Doornspijk

Architectuur

In Doornspijk is de bouw gestart van een nieuw Ruimte voor Ruimte project. B4o heeft het landschapsplan ontworpen en vanaf de start het project begeleid. BLAUW Architecten ontwierp op het perceel twee twee-onder-een-kapwoningen die refereren naar de schuren in het gebied. Een herbouwde woonboerderij van Sla + van Asselt maakt eveneens onderdeel uit van de plannen.

Ruimte voor Ruimte in Doornspijk

Door een nieuwe groenstructuur wordt door B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling een groen kader gevormd voor bebouwing. Het perceel valt hierbij onder de regeling functieverandering buitengebied, waarbij na sloop van de in onbruik geraakte stallen nieuwe woningen op het bestaande erf gerealiseerd worden. Als voorwaarde voor de functieverandering in het buitengebied wordt de agrarische bestemming van het erf omgezet naar een woonbestemming, waarbij het bouwperceel wordt verkleind en de milieuvergunning vervalt. In overeenstemming met de gemeente Elburg is de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en is de bestemmingsplanprocedure vlot doorlopen.

BLAUW Architecten

Op het perceel komen tweemaal een twee-onder-een-kapwoning ontworpen door BLAUW Architecten die refereren aan de boerenschuur. Het volume is relatief laag en langgerekt en heeft een flauwe kap. De woningen worden geschakeld door de doorlopende kap.

  

In het ontwerp voor de woning liggen op de begane grond aan de landschapszijde de belangrijkste leefruimten, de ontsluiting, een werkkamer en de keuken liggen aan de erfzijde. De verdieping biedt ruimte aan de bad- en slaapkamers. De garage ligt binnen de woning en biedt mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen of transformaties naar bijvoorbeeld een drempelloze seniorenwoning. De kopgevel is overhoeks opengewerkt waardoor het volume een speciale uitstraling krijgt en de relatie aangaat met het landschap.

Sla + van Asselt Architecten

Daarnaast komt op het perceel een herbouwde woonboerderij ontworpen door Sla + van Asselt architecten. De nieuwe bewoners gaan zich naar verwachting in het voorjaar van 2014 definitief vestigen.

Reageer op dit artikel