nieuws

Brede School Snijdelwijk Boskoop officieel geopend

Architectuur

Onlangs is in Boskoop de Brede School Snijdelwijk officieel geopend. De school is ontworpen door architectenbureau Kraaijvanger uit Rotterdam en wordt door wethouder Han de Jager beschreven als “misschien wel de mooiste en ‘breedste’ school van Nederland.”

Brede School Snijdelwijk Boskoop officieel geopend

 

 

Brede School
Het gebouw maakt zijn naam als ‘brede’ school zeker waar. Het principe van een brede school is het verbinden van voorzieningen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Naast  de twee basisscholen die er gehuisvest zijn, de Ichthusschool en Zevensprong, vinden ook Kernkinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Kwadraad voor (school)maatschappelijk werk, de bibliotheek, de speel-o-theek, een logopedist, een orthopedagoog en misschien binnenkort een kinderfysiotherapeut onderdak in het complex.

Dit scala aan gebruikers en functies zijn ondergebracht in vier gebouwdelen. Deze gebouwdelen worden met elkaar verbonden door een grote centrale ontmoetingsruimte, waarin de speellokalen samengevoegd kunnen worden tot een podium met tribunetrap.

Doelen
In het ontwerp van architectenbureau Kraaijvanger worden verschillende doelen nagestreefd, zoals ‘samenwerking’ en ‘duurzaamheid’. De centrale hal en de podiumtrap zijn concrete voorbeelden die gerealiseerd zijn om, door middel van samenkomst, samenwerking te bevorderen. Op het gebied van duurzaamheid voldoet het gebouw aan alle eisen van frisse scholen klasse B, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van licht en lucht. Door een warmte en koude opslag in de grond wordt het gebouw op een duurzame wijze verwarmd en verkoeld en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst als energievoorziening.

Foto’s gemaakt door Ronald Tilleman.

Reageer op dit artikel