nieuws

BNA kiest voor verbinden en samenwerken

Architectuur

Met als titel ‘Veerkracht!’ zet de BNA met zijn beleidsplan in op de kernwoorden verbinden, slim samenwerken en netwerken. Hiermee speelt de bond in op de veranderende markt met andere opdrachtgevers, nieuwe behoeftes bij gebruikers en verdergaande hybridisering van bureaus. Volgens voorzitter Willem Hein Schenk moeten “bureaus en de BNA meer hun veerkracht tonen. Er is behoefte aan visie en optimisme.”

BNA kiest voor verbinden en samenwerken

Om hieraan te voldoen wil de BNA de samenwerking als branche en ketenpartners nog beter en slimmer gaan aanpakken. Dit wordt gerealiseerd door in 2014 nog meer de discussie aan te gaan, richting te geven en de stem te verheffen. Brancheverenigingen moeten daarnaast op zoek naar een 3.0-versie van henzelf.

De BNA gaat een verdergaande modernisering van de vereniging dan ook niet uit de weg. Daarbij past de ambitie van een krachtiger gezamenlijk geluid: Ontwerpend Nederland. Met dit initiatief wil de bond samen met de (keten)partners binnen en buiten de bouw en ruimtelijke ontwikkeling de dialoog aangaan.  Verder blijft de BNA de samenwerking zoeken met de creatieve industrie (Federatie Dutch Creative Industries).

Wel kiest de BNA voor een scherpere focus op ondernemerschap en markten in plaats van op culturele doelstellingen. Vernieuwing en een meer maatschappelijke oriëntatie van de architectuur horen eveneens bij die focus, net zoals de transformatie naar een branchevereniging, gekoppeld aan bedrijven, in plaats van individuele beoefenaars van het vak. En tot slot, en niet onbelangrijk, verschuift de bond zijn accent op de overheid naar opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel