nieuws

Skatepark Westblaak krijgt vorm

Architectuur

Revolutionair was het skatepark aan de Westblaak in Rotterdam in 2000. Nu 13 jaar later is het park aan vernieuwing toe en moet het weer zijn oude status krijgen vindt Het Nieuwe Instituut, Samen met skateboarders, inliners, bmx-ers, steppers en een multidisciplinair ontwerpteam is een schetsontwerp gemaakt voor een hernieuwd skatepark. Gisteren was de presentatie van het plan.

 

Het schetsontwerp heeft twee perspectieven onderzocht; enerzijds de Westblaak als stedelijke ruimte die kan worden gebruikt door iedereen, en anderzijds de Westblaak als skatepark waarin de ruimte voornamelijk door skaters (skateboarders, inliners, bmx-ers en steppers) wordt gebruikt. Hieruit zijn twee scenario’s zijn voortgekomen:

– de ruimte van het huidige skatepark wordt opnieuw ingericht. Het uitgangspunt is een multifunctioneel skatepark voor een waaier aan gebruikersgroepen. Het skaten en de skaters staan centraal in dit scenario en zijn leidend in de keuze voor de opzet van de locatie, het publiek is te gast.

– In deze variant speelt naast de skater het publiek een belangrijkere rol. Toeschouwers (ouders, winkelend publiek en passanten) voelen zich welkom. In dit voorstel wordt gebruik gemaakt van het gebied ten westen van het skatepark richting het Eendrachtsplein.

 

Golvend beton-landschap

Het ontwerp bevat grofweg drie onderdelen; de bestaande half pipe die op zijn plaats blijft maar opnieuw wordt bekleed, een vlak gedeelte aan de noordzijde van de Westblaak waarlangs ook de publieke route ligt en een golvend beton-landschap met twee bowls waarin tal van transitions zijn opgenomen. In de tweede variant worden in het verlengde van het huidige skatepark nog enkele eenvoudige skate-elementen toegevoegd die in de huidige opzet van het park worden geplaatst.

 

 

Multidisciplinair ontwerpteam

Aan dit schetsontwerp heeft een multidisciplinair ontwerpteam gewerkt, bestaande uit 75B (Pieter Vos), Janne Saario landscape architecture (Janne Saario), LAGADO architects (Victor Verhagen, Maria Vasiloglou), Maurer United Architects (Nicole Maurer), MUS Urban Strategy (Marcel Musch, Rinse Tjeerdsma), SUB office (Like Bijlsma) en Roel Fritz. Het Nieuwe Instituut heeft het ontwerpproces begeleid.

Schema’s van de beide ontwerpscenario’s

Reageer op dit artikel