nieuws

Nieuwe Rijksmuseum wint Abe Bonnema Architectuurprijs 2013

Architectuur Premium

Nieuwe Rijksmuseum wint Abe Bonnema Architectuurprijs 2013

Met Het Nieuwe Rijksmuseum heeft Cruz y Ortiz Arquitectos de eerste Abe Bonnema Architectuurprijs 2013 gewonnen. Antonio Ortiz was persoonlijk aanwezig bij de prijsuitreiking in het Fries Museum te Leeuwarden. Naast de eer zich de ontwerpers van ‘het beste bouwproject in Nederland van de afgelopen twee jaar’ te mogen noemen, wordt het architectenduo beloond met een geldbedrag van 50.000 euro.

De jury, bestaande uit verschillende Nederlandse architecten, professoren en experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving, heeft Het Nieuwe Rijksmuseum gekozen uit brede verzameling van 49 inzendingen. Ze waren onder de indruk van het hoge niveau van deze eerste editie en vonden de projecten een goede weerspiegeling van de actuele bouwopgaven in het huidige tijdsgewricht in Nederland. In hun juryrapport uitten zij naast het Nieuwe Rijksmuseum ook veel lof voor het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam van DP6 Architectuurstudio, het Entreegebouw en depot van Paleis Het Loo te Apeldoorn van Koen van Velsen, Sigmax te Enschede van Paul de Ruiter en het particuliere woonhuis in Zuidzande van Marie-José van Hee.

Winnaar

De verbouwing van het Rijksmuseum was de afgelopen 14 jaar een gemeenschappelijk project van het Rijksmuseum, Rijksgebouwendienst en ministerie van OCW. Onder de projectnaam Het Nieuwe Rijksmuseum is zowel de bouw als de inrichting vanuit deze drie partijen aangestuurd. De vernieuwing moest ervoor zorgen dat het hele gebouw in topconditie kwam. Het motto daarbij was ‘Verder met Cuypers’: enerzijds moest de helderheid van het oorspronkelijke Cuypersontwerp worden teruggebracht in het gebouw, net als de vele prachtige details en decoraties die in de loop der tijd verloren waren gegaan. Anderzijds moest het gebouw worden aangepast aan de eisen van de 21ste eeuw – klimaateisen, veiligheidseisen en moderne faciliteiten – en geschikt gemaakt voor de verwachte miljoenen bezoekers.

Volgens de jury lijkt deze opdracht haast een onmogelijke opgave. De hele wereld kijkt over je schouder mee. De vele veranderingen in voorwaarden en omstandigheden moeten de architecten tot wanhoop hebben gedreven.  Uiteindelijk is alle hectiek nu tot rust gekomen in een prachtig museum. Daarbij is het een absolute verdienste dat Cruz y Ortiz als kapiteins op het schip gedurende meer dan 12 jaar alle stormen hebben overleefd. Aan de totstandkoming van Het Nieuwe Rijksmuseum hebben zeer veel adviseurs bijdragen geleverd. Naast Cruz y Ortiz roemt de jury de bijdragen van al deze betrokken adviseurs in het bijzonder. Uiteindelijk is een  project gerealiseerd, dat niet alleen door de toepassing van innovatieve concepten en aspecten voorbeeldig is. Met Het Nieuwe Rijksmuseum is voor de Nederlandse architectuur een nieuwe standaard gezet. Het teamwork dat onder regie van Cruz y Ortiz een museum van wereldallure heeft opgeleverd is volgens de jury een toonbeeld van vernieuwing in de architectuur.

Prijs

De Abe Bonnema Architectuurprijs is een initiatief van de Abe Bonnema Stichting, die de erfenis van de overleden architect Ir. Abe Bonnema beheert. De Stichting streeft met deze architectuurprijs een bijdrage te doen aan de verhoging van de innovatie en kwaliteit van architectuur in Nederland. Door projecten te belonen die hiervoor als voorbeeld fungeren voor toekomstigegeneraties van architecten, probeert de stichting het gedachtegoed en het werk van architect Ir.Abe Bonnema (1926-2001) in ere te houden.

Reageer op dit artikel