nieuws

Neprom roept op tot actie

Architectuur

Ontwikkelaars en gemeenten zijn bang dat hun handelwijze als staatssteun wordt aangezien. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bij gewijzigde marktomstandigheden heronderhandeld moet worden om tot contractaanpassing te komen. Jan Fokkema en Nicolette Zandvliet van Neprom geven daarom de eerste aanzet tot een ‘framework’, een praktisch en werkzaam stelsel.

Neprom roept op tot actie
Jan Fokkema, Neprom Photography by (c) Marie Cecile Thijs, 2010

Zo’n zaak speelt bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg, waar de Europese Commissie eist dat de gemeente 6,8 miljoen euro terugvordert van een marktpartij. Deze marktpartij zou ongeoorloofd voordeel hebben. Dit soort zaken leidt tot grote onzekerheid. Jan Fokkema en Nicolette Zandvliet van de Neprom pleiten voor gecoördineerde actie.

Zij geven vandaag in Cobouw de eerste aanzet tot een ‘framework,’ een stelsel dat gehanteerd dient te worden bij aanpassingen van contracten en overeenkomsten. Dit om zoveel mogelijk te borgen dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Lees meer in het opinie-artikel Angst voor staatssteun werkt verlammend op Cobouw

Reageer op dit artikel