nieuws

De stad als ecosysteem

Architectuur

BNA Onderzoek, de BNSP, de NVTL, Rotterdam en de IABR organiseren de ideeënprijsvraag ‘De stad als ecosysteem, ontwerpen met stromen’. Het onderwerp verwijst naar het thema van de IABR ‘Urban by nature’. Hierin wordt de stad benaderd als ‘metabolisme’. De inschrijving start op 22 november aanstaande.

De stad als ecosysteem

Een stad bestaat uit allerlei stromen, voedselstromen, mensenstromen, verkeersstromen, waterstromen, informatiestromen, ga zo maar door. Met de ongebreidelde groei van steden wordt het beheersen van deze stromen een steeds grotere uitdaging.

De opgave van de prijsvraag sluit daarop aan: de stromen die de stad (in dit geval Rotterdam) in komen en uit gaan en de interactie tussen al deze stromen, staan centraal. Deelnemers ontwerpen aan een concreet vraagstuk: de opwaardering van het gebied Blaak / Westblaak. Stromen zoals verkeer, water, voedsel, lucht, mensen en energie moeten zo georganiseerd worden dat het gebied veerkrachtiger, leefbaarder en toekomstbestendiger wordt.

Inschrijven kan door architecten, landschapsarchitecten en stedebouwkundige ingeschreven in het Nederlandse Architectenregister. Voorwaarde voor deelname is het samenstellen van een multidisciplinair team bestaande uit ten minste drie verschillende disciplines. Ook verkeersdeskundigen, ecologen, geografen, sociaal wetenschappers mogen deel uitmaken van een team dat wordt geleid door een architect, landschapsarchitect of stedebouwkundige.

Aftrapbijeenkomst

Op 22 november is er een aftrapbijeenkomst (14-18.00 uur) in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Een aantal sprekers, waaronder Dirk Sijmons (curator van de IABR), legt uit hoe de stromenbenadering kan leiden tot vernieuwende ontwerpideeën. De Gemeente Rotterdam licht de locatie toe waar de deelnemers aan de slag gaan.

Meer informatie 

Reageer op dit artikel