nieuws

Rietveldprijs 2013 naar Victas Centrum voor Verslavingszorg

Architectuur

De Rietveldprijs 2013 is toegekend aan Victas Centrum voor Verslavingszorg van JDdVarchitecten. De jury prijs de ‘zorgvuldige inpassing van dit gevoelige en omvangrijke programma in de kwetsbare Utrechtse binnenstad.’

Rietveldprijs 2013 naar Victas Centrum voor Verslavingszorg

Victas is een organisatie die hulp en advies geeft bij alle vormen van verslaving. De nieuwbouw beslaat 7.200 m2 en huisvest een verslavingskliniek bestaande uit  80 cliëntenkamers,  een zorg- en behandelcluster,  een cluster voor ondersteunende taken en ambulante functies en voorzieningen.

`Aan de ABC-straat bevindt zich de lange, horizontale gevelwand die het grote volume niet verbloemt, maar tegelijkertijd heeft Jaco de Visser van JDdVarchitecten in hoogte, geleding en materiaalgebruik aansluiting gevonden bij de kleinere schaal van de omgeving. Daarachter is een aantal vrijstaande bouwdelen te vinden waartussen beschutte kleine binnenhoven liggen. De architect heeft een geraffineerd spel van zichtlijnen tussen deze binnenhoven  en het omsluitende bouwblok  van de binnenstad  gecreëerd.`

Voor de jury is dit een mooie oplossing die de geslotenheid en geheimzinnigheid van een instelling als deze verkleint. “De jury roemt de architectonische prestatie om op een krap bemeten binnenstadslocatie, voor een beperkt budget een maatschappelijk gevoelige functie als een verslavingskliniek te realiseren. Het proces van totstandkoming was lang en moeizaam, maar aan het resultaat is dat niet af te zien. Dat is fijnzinnig en afgewogen, no-nonsense en toch warm.”

Rietveldprijs
De Rietveldprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een uitgevoerd architectonisch,  stedebouwkundig of landschappelijk project in de stad Utrecht. De jury bestond dit jaar uit voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn,  Oliver Thill, Annette Marx en planoloog Peter Paul Witsen. De jury nomineerde dit jaar drie projecten. Naast de winnaar waren dat Turnzaal Nieuw Welgelegen van NL Architects en Bestuurscentrum Rabobank Nederland van Kraaijvanger.

Bron: DUIC, De Utrechtse Internet Courant

Reageer op dit artikel